بایگانی ماهانه: ژوئن 2020

ISO 50004:2020 مدیریت انرژی

ISO 50004:2020 سیستم های مدیریت انرژی – راهنمایی برای اجرای ، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 : چالش های انرژی خود را با استاندارد جدید ISO 50004  بهبود و تقویت کنید.   در اقتصاد امروز ، کنترل هزینه ها و حفظ رقابت بسیار مهم است و شرکت ها به اصول اولیه باز […]

کوچینگ ممیزی coaching ISO

کوچینگ ممیزی coaching ISO : به عنوان یک مدیر ، ممکن است شما بخواهید  کوچینگ را به عنوان روشی برای رشد افراد در درون تیم خود جستجو کنید. کوچینگ ممیزی coaching ISO توضیح می دهد که  کوچینگ چیست و چگونه می توانید از آن استفاده کنید.     کوچینگ ممیزی داخلی coaching ISO چیست؟ کوچینگ […]

ISO 14971:2019

ISO 14971:2019 دستگاه های پزشکی – کاربرد مدیریت ریسک در دستگاه های پزشکی در این سند اصطلاحات ، اصول و فرایندی برای مدیریت ریسک دستگاههای پزشکی از جمله نرم افزار به عنوان یک وسیله پزشکی و دستگاههای پزشکی تشخیصی آزمایشگاهی ارائه شده است.     فرایندی که در این سند توضیح داده شده ، قصد […]

IATF 16949: 2016

IATF 16949: 2016 : سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات خاص کاربرد ISO 9001: 2015 برای تولید خودرو و سازمانهای مربوط به خدمات مرتبط       این استاندارد ، در رابطه با ISO 9001: 2015 ، الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی و توسعه ، تولید و در صورت لزوم ، نصب و […]

ISO 29001:2020

ISO 29001:2020 : صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی – سیستم های مدیریت کیفیت ویژه در بخش – الزامات سازمان های عرضه کالا و خدمات     ISO 29001:2020  صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی – سیستم های مدیریت کیفیت ویژه در بخش – الزامات سازمان های تأمین کالا و خدمات ، به […]