آرشیو روزانه: آگوست 2, 2020

مميزي مديريت تغيير

مميزي مديريت تغيير مميزي مديريت تغيير: سناريوي ذيل مثالي در خصوص مميزي حرفه اي و غيرحرفه اي از نظر مميز حرفه اي و غير حرفه اي را بيان ميكند تا معناي مميزي بندهاي مهم استاندارد را ياد بگيريم.     سناریو مميزي مديريت تغيير   فرض كنيد مدیر تحقیق و توسعه شرکت ایکس برای کاهش […]