آرشیو روزانه: آگوست 13, 2020

گواهینامه غذای حیوانات خانگی

گواهینامه غذای حیوانات خانگی ISO 6498:2012 : مواد خوراک دام – دستورالعمل تهیه نمونه این استاندارد در سال 2017 مورد نقد و بررسی قرار گرفت و تأیید شد بنابراین این ورژن باقی می ماند. ISO 6498: 2012 دستورالعملهای تهیه نمونه های آزمایش از نمونه های آزمایشگاهی مواد خوراک دام از جمله غذاهای حیوان خانگی را […]