آرشیو روزانه: آگوست 26, 2020

 مدیریت دانش

 مدیریت دانش –  ممیز خود را ممیزی کنید  : شرکت X  که در زمینه مشاوره مهندسی پروژه های عمرانی فعالیت می کند.  ممیز شرکت سوابق اجرای مدیریت دانش را درخواست نموده است.     ممیزی شونده: سابقه فعالیت شرکت ما کمی بیش تر از یک سال است و این بند از استاندارد در شرکت بعد […]

استانداردهای بهداشت شخصی و نظافت عمومی ایزو

استانداردهای بهداشت شخصی و نظافت عمومی ایزو : اهمیت بهداشت شخصی و نظافت عمومی هیچگاه به اندازه دوران شیوع بحران جهانی بهداشت نبوده است. علی رغم آنکه شستن مرتب دستها جهت کاهش شیوع بیماریهای واگیردار لازم است، به همان نسبت تمیز نگه داشتن تمامی سطوحی که با آنها مواجه هستیم نیز مهم است. ایزو با […]