بایگانی دسته بندی ها دانستی های ایزو

اهداف ISO برای سال 2030

چشم انداز سازمان ایزو برای 2030 : پیش به سوی زندگی آسان تر ،   ایمن تر و بهتر – اهداف ISO برای سال 2030   ما در جهانی فعالیت می کنیم که تغییر دائمی است ،  و چالش ها و اختلالات می توانند در مقیاس جهانی باشند.   برای موقعیت مناسب در این زمینه جهانی […]

ISO 45005:2020

ISO/PAS 45005:2020 – ISO 45005:2020 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی-ISO 45005:2020 رهنمودهای کلی برای کار ایمن در طی بیماری همه گیر COVID-19   این سند برای سازمانها در مورد چگونگی مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 برای حفاظت از سلامت ، ایمنی و رفاه مربوط به کار ، راهنمایی هایی را ارائه می دهد.   این […]

استاندارد سیستم مدیریت دانش

ISO 30401:2018: استاندارد سیستم مدیریت دانش  الزاماتی را برای ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری ، بررسی و بهبود یک سیستم مدیریت موثر برای در سازمان ها ارائه می دهد. کلیه الزامات این استاندارد  ، صرف نظر از نوع یا اندازه آن ، یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد ، برای هر سازمانی […]