بایگانی دسته بندی ها معرفی استانداردهای جدید و پرکاربرد

سیستم های مدیریت امنیت برای زنجیره تامین

ISO 28001:2007: سیستم های مدیریت امنیت برای زنجیره تامین – بهترین روش ها برای اجرای امنیت ، ارزیابی ها و برنامه های زنجیره تامین – الزامات و راهنماها .استاندارد  ISO 28001  یک استاندارد بین المللی است ، الزامات سیستم مدیریت امنیت زنجیره تأمین را تعریف می کند. استاندارد  ISO 28001  یک استاندارد بین المللی است […]

گواهینامه غذای حیوانات خانگی

گواهینامه غذای حیوانات خانگی ISO 6498:2012 : مواد خوراک دام – دستورالعمل تهیه نمونه این استاندارد در سال 2017 مورد نقد و بررسی قرار گرفت و تأیید شد بنابراین این ورژن باقی می ماند. ISO 6498: 2012 دستورالعملهای تهیه نمونه های آزمایش از نمونه های آزمایشگاهی مواد خوراک دام از جمله غذاهای حیوان خانگی را […]

گواهینامه غذای حیوانات و دام

گواهینامه غذای حیوانات و دام: ISO / TS 34700: 2016 :مدیریت رفاه حیوانات – الزامات عمومی و راهنمایی سازمانهای زنجیره تأمین مواد غذایی ( گواهینامه غذای حیوانات و دام : ISO / TS 34700: 2016 الزامات و راهنمایی هایی را برای اجرای اصول رفاه حیوانات ارائه می دهد ، همانطور که در معرفی توصیه های مربوط […]

گردشگری پزشکی ISO 22525

خبرهای نوید بخش برای گردشگری پزشکی ISO 22525  :گردشگری پزشکی شاهد رشد سالم است: تقریباً یک چهارم میلیون بیمار در سال گذشته فقط  جهت معالجه ازمرزها عبور کردند. از بررسی های دندانپزشکی گرفته تا جراحی زیبایی ، و روش های نجات زندگی ISO 22525  نوید بزرگی برای این بخش دارد.   بازار جهانی گردشگری پزشکی از […]

ISO/IEC 27000:2018

ISO/IEC 27000:2018 : فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – بررسی اجمالی و واژگان . استاندارد ISO 27001 الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان (ISMS) را توضیح می دهد. این سازمانها را قادر می سازد تا ثابت كنند كه آنها الزامات نظارتی مربوط به امنیت اطلاعات را برآورده می […]