تماس تلفنی پیام در تلگرام

گروه مدیریتگروه مدیریت

ISO 30401 مدیریت منابع انسانی - سیستم های مدیریت دانش - الزامات


ISO 34101-1 لوبیا کاکائو پایدار و قابل ردیابی - قسمت 1: الزامات سیستم های مدیریت پایداری


ISO 41001 مدیریت تسهیلات - سیستم های مدیریت - الزامات با راهنمایی برای استفاده


ISO 44001: 2017 سیستم های مدیریت ارتباطات کسب و کار همکاری - چارچوب


ISO 19600:2014 سیستم های مدیریت انطباق - دستورالعمل


ISO 30301: 2011 اطلاعات و اسناد - سیستم های مدیریتی برای پرونده ها - الزامات


ISO 30302: 2015 اطلاعات و اسناد - سیستم های مدیریت اسناد - دستورالعمل های اجرای


ایزو 37001: 2016 سیستم های مدیریت رشوه خواری - الزامات راهنمایی برای استفاده


ایزو 37101: 2016 توسعه پایدار در جوامع - سیستم مدیریت توسعه پایدار - الزامات با راهنمایی برای استفاده


ISO 55001: 2014 مدیریت دارایی - سیستم های مدیریت - الزامات


ISO 55002: 2014 مدیریت دارایی - سیستم های مدیریت - دستورالعمل های کاربردی ISO 55001


ISO / AWI 50501 مدیریت نوآوری - سیستم مدیریت نوآوری - راهنمایی


جهت اطلاع از صدور گواهینامه ایزو با ما در ارتباط باشید.گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام