تماس تلفنی پیام در تلگرام

گروه خدمات


گروه خدمات

ISO 21101: 2014 گردشگری ماجراجویانه - سیستم های مدیریت ایمنی - الزامات


ISO 24518: 2015 فعالیت های مربوط به خدمات آب آشامیدنی و فاضلاب - مدیریت بحران آب و برق


ISO 20121: 2012 سیستم های مدیریت پایدار بودن رویداد - الزامات با راهنمایی برای استفاده


ISO / WD 24526 سیستم های مدیریت راندمان آب - مقررات با راهنمایی برای استفاده


ISO / IEC 20000-1: 2011 فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - قسمت 1: الزامات سیستم مدیریت خدمات


جهت اطلاع از نحوه صدور گواهینامه ایزو با ما در ارتباط باشید.گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام