تماس تلفنی پیام در تلگرام

روند درخواست خدمات


گام نخست : دریافت مستندات  

پس از عقد قرارداد همکاری در خصوص ممیزی سیستم مدیریت ، اسناد و مدارکی که نشان دهنده انطباق سازمان ممیزی شونده با الزامات خاص استاندارد مدنظراست، از متقاضی دریافت می شود.


گام دوم : برنامه ممیزی

اسناد، مدارک و روش های اجرایی  که در مرحله دریافت مستندات از سازمان متقاضی دریافت گردیده اند، بررسی شده و برنامه ممیزی خاص سازمان ممیزی شونده تهیه می شود.

 

گام سوم : ممیزی نهایی

پس از پذیرش برنامه ممیزی توسط سازمان ممیزی شونده و قطعی نمودن آن، تیم ممیزی شرکت qcb  اقدام به انجام عملیات ممیزی به صورت رسمی از سازمان متقاضی می نماید.

 

گام چهارم : صدور گواهینامه

 چنانچه بر اساس گزارشات تهیه شده در مراحل قبل، سازمان متقاضی، صلاحیت دریافت گواهینامه را داشته باشد، گواهینامه مذکور برای سازمان ممیزی شونده صادر می گردد.

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام