تماس تلفنی پیام در تلگرام

اعتبارنامه ها


 ACCREDIA( Italian Accreditation System ) 
  

گواهینامه های صادر شده از طرف شرکت qcb  ایتالیا توسط سازمان  ACCREDIA ایتالیا  اعتباردهی می گردد که این امر سبب افزایش اعتماد و اعتبار خدمات این شرکت شده است. 

IAF( International Accreditation Forum) 


اين انجمن موسسه اي جهاني براي سنجش انطباق مراكز اعتباردهي می باشد .   

فعاليت هاي اصلي و پايه اي اين انجمن، توسعه يك برنامه جهاني براي سنجش انطباق مي باشد تا باعث كاهش ريسك براي بنگاه ها و مشتريان آنها در مورد وضعيت اعتبار دهي شود.


             

گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام