X
مشاوره نیاز دارید؟

پاسخگویی تلفنی
02144163647
09211843772

ارسال پیام در تلگرام
تماس تلفنی پیام در تلگرام

اعتبارنامه ها


 ACCREDIA( Italian Accreditation System ) 
  

گواهینامه های صادر شده از طرف شرکت qcb  ایتالیا توسط سازمان  ACCREDIA ایتالیا  اعتباردهی می گردد که این امر سبب افزایش اعتماد و اعتبار خدمات این شرکت شده است. 

IAF( International Accreditation Forum) 


اين انجمن موسسه اي جهاني براي سنجش انطباق مراكز اعتباردهي می باشد .   

فعاليت هاي اصلي و پايه اي اين انجمن، توسعه يك برنامه جهاني براي سنجش انطباق مي باشد تا باعث كاهش ريسك براي بنگاه ها و مشتريان آنها در مورد وضعيت اعتبار دهي شود.


             


دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت