X
مشاوره نیاز دارید؟

پاسخگویی تلفنی
02144163647
09211843772

ارسال پیام در تلگرام
تماس تلفنی پیام در تلگرام

گروه ایمنی


 

 OHSAS 18001 (سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای)

استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند. این استاندارد راهکار سیستماتیکی برای تشخیص خطرات فراهم آورده سپس ریسک این مخاطرات را کاهش دهد یا کلا از بین ببرد.


تفاوت استاندارد ISO 45001 و OHSAS 18001:


این تفاوت ها بیشتر در نگاه و تمرکز استاندارد ISO 45001  بر روی ماهیت عملکردی سازمان بوده که نقش و مسئولیت رهبری و مدیریت ارشد سازمان را پر رنگ تر می کند.

دراین استاندارد جدید سازمان باید نگاه فراتری نسبت به مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت سازمان خود داشته و مسئولیت آنچه جامعه از آن انتظار دارد را نیز به عهده بگیرد .

سازمان ها باید در قبال تامین کنندگان و پیمانکاران خود نیز به همین نحو فکر کرده و توجه داشته باشند امضاء یک قرار داد به منزله صلب مسئولیت سازمان نسبت به آنچه پیمانکاران و یا تامین کنندگان انجام می دهند نیست.

به عنوان مثال : تامین کنندگان و پیمانکاران باید مسئولیت تاثیر فعالیتهایشان بر همسایگانی که در محیط پیرامونیشان وجود دارند را نیز بپذیرند. که این خود از تمرکز بر کارمندان داخلی سازمان بسیار وسیعتر است.


 مزایای استفاده از استاندارد ISO 45001 :

سالانه نزدیک به 3/2 میلیون نفر  در سراسر دنیا به علت حوادث و یا بیماریهای مرتبط با شغل کشته می شوند . لذا استقرار موثر و قوی این استاندارد ها  ریسک بروز خطرات را کاهش  و در نتیجه حوادث و بیماریهای مرتبط با شغل را کاهش می دهد.

 

همچنین علاوه بر کاهش هزینه های مرتبط با بیمه ، و یا دیه ها در این خصوص برای سازمانها ، به علت توجه به نیازها و احتیاجات افراد ، فرهنگ سازمانی مثبتی در سازمان ایجاد می شود.


ISO 31000 (سیستم مدیریت ریسک)

این استاندارد جهانی ، فعالیت سیستماتیک و منطقی در راستای شناسایی ، تحلیل، سنجش و نحوه برخورد با ریسک را توصیف می کند . این استاندارد در هر نوع ریسک و با هر ماهیتی صرف نظر از پیامدهای آن میتواند بکار گرفته شود .

 

HSE-MS ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست )

استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی ، ایمنی و محیط زیست در اکثر شرکت های داخلی و بین المللی به ویژه در حوزه صنایع نفت، منجر به دریافت گواهینامه های این سیستم توسط شرکتها گردیده است .این استانداردها که عموما" با مخففHSE-MS  معرفی شده اند،چهارچوب مشخصی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه تهیه می نمایند ودارای وجوه تمایزی با استاندارد های ISO14001 وOHSAS 18001 هستند.

 

ISO 17776 ( تکنیک های و ابزار های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک )

این استاندارد اطلاعات مورد نیاز را در مورد اصول بکار گیری تکنیک ها و ابزارهای مرتبط با شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات در صنایع نفت و گاز را فراهم می آورد .

 

 

 

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت