تماس تلفنی پیام در تلگرام

گروه محیط زیستگروه محیط زیست

ISO 14002-1 سیستم های مدیریت محیط زیست - دستورالعمل های استفاده از چارچوب ISO 14001 به جنبه های زیست محیطی و شرایط محیطی در حوزه های موضوع محیط زیست - قسمت 1: عمومی

 

ISO 14001: 2015 سیستم های مدیریت محیط زیست - الزامات با راهنمایی برای استفاده

 

ISO 14004: 2016 سیستم های مدیریت محیط زیست - دستورالعمل های کلی اجرای پیوسته

 

ISO 14005: 2010 سیستم های مدیریت محیط زیست - دستورالعمل هایی برای اجرای مرحله ای از یک سیستم مدیریت زیست محیطی، از جمله استفاده از ارزیابی عملکرد زیست محیطی

 

ISO 14006: 2011 سیستم های مدیریت محیط زیست - دستورالعمل هایی برای ترکیب سازگار با محیط زیست

 

ISO 50004: 2014 سیستم های مدیریت انرژی - راهنمایی برای اجرای، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی

 

ISO / DIS 50001 سیستم های مدیریت انرژی - مقررات با راهنمایی برای استفادهISO 14001  (سیستم مدیریت محیط زیست )

این استاندارد ، تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.

این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که همان ساختار سازمانی ، منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی و طرح ریزی فعالیتها ،تشریح مسئولیتها ، معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود.


 

استاندارد ISO 14001:2015


ساختار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت ، از ساختار سطح بالا مطابق ضمیمه SL تشکیل‌شده است .در این ساختار تمام استانداردهای سیستم مدیریتی از ده بند تشکیل‌شده و یکپارچه‌سازی و ادغام استانداردهای مدیریتی در سازمان به شیوه‌ای کارآمد صورت می‌گیرد.

سازمان‌هایی که سیستم مدیریت محیط‌زیست ISO 14001:2004 را استقرار داده‌اند تا سه سال از تاریخ  سپتامبر ۲۰۱۵، ISO 14001:2015 فرصت دارند تا سیستم مدیریت محیط‌زیست خود را بر اساس استاندارد ISO 14001:2015 بروز آوری نمایند.
استاندارد  ISO 14001:2015 ، راهنمایی جهت دستیابی سازمان‌ها به نتایج مورد انتظار محیط‌زیست می‌باشد نتایج مورد انتظار شامل :
–    
بهبود عملکرد محیط‌زیست؛
–    
انجام تعهدات انطباق مرتبط با محیط‌زیست،
–    
دستیابی به اهداف محیط‌زیست.

 

 

بندهای استاندارد ISO 14001:2015

 

۱ دامنه کاربرد
۲    مراجع الزامی
۳    تعاریف و اصطلاحات
۳.۱ اصطلاحات مرتبط با سازمان و رهبری
۳.۲ اصطلاحات مرتبط با طرح‌ریزی
۳.۳ اصطلاحات مرتبط با پشتیبانی و عملیات
۳.۴ اصطلاحات مرتبط با ارزیابی عملکرد و بهبود
۴.   محیط سازمان
۴.۱  درک سازمان و محیط آن
۴.۲    درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع
۴.۳    تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت محیط‌زیست
۴.۴    سیستم مدیریت محیط‌زیست
۵ رهبری
۵.۱ رهبری و تعهد
۵.۲ خط‌مشی محیط‌زیست
۵.۳ نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی
۶. طرح‌ریزی
۶.۱  اقدامات مرتبط با ریسک‌ها و فرصت‌ها
۶.۱.۱  کلیات
۶.۱.۲ جنبه‌های محیط‌زیست
۶.۱.۳ پذیرش تعهدات
۶.۱.۴ طرح‌ریزی اجرا
۶.۲ اهداف محیط‌زیست و طرح‌ریزی برای دستیابی به آن‌ها
۶.۲.۱ اهداف محیط‌زیست
۶.۲.۲ طرح‌ریزی اقدامات جهت دستیابی به اهداف محیط‌زیست
۷پشتیبانی
۷.۱ منابع
۷.۲ صلاحیت
۷.۳  آگاهی
۷.۴  ارتباطات
۷.۴.۱  ارتباط داخلی
۷.۴.۲  ارتباط خارجی
۷.۴.۱  کلیات
۷.۴.۲ ارتباطات داخلی
۷.۴.۳ ارتباطات بیرونی
۷.۵ اطلاعات مستند
۷.۵.۱ کلیات
۷.۵.۲ ایجاد و به‌روزرسانی
۷.۵.۳ کنترل اطلاعات مستند
۸ عملیات
۸.۱ کنترل و طرح‌ریزی عملیات
۸.۲ واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری
۹  ارزیابی عملکرد
۹.۱  پایش، اندازه‌گیری، تجزیه‌وتحلیل ارزیابی
۹.۱.۱ کلیات
۹.۱.۲ ارزیابی انطباق
۹.۲ ممیزی داخلی
۹.۲.۱ کلیات
۹.۲.۲ برنامه ممیزی داخلی
۹.۳ بازنگری مدیریت
۱۰ بهبود
۱۰.۱ عدم انطباق و اقدام اصلاحی
۱۰.۲ بهبود مداوم

 

ISO 14031 ( ارزیابی عملکرد زیست محیطی )

این استاندارد می تواند برای تمامی سازمان ها (سازمان های کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده و ) اجرا شود، که هدف از اجرای این استاندارد، ارزیابی انطباق با قوانین و مقررات زیست محیطی، پیشگیری از آلودگی و بهبود مستمر در سازمان ها می باشد. با توجه به جامع بودن مفهوم مدیریت عملکرد و جامعیت این موضوع در مورد تمامی مفاهیم مدیریتی در سازمان ها(تولید، تعمیر و نگهداری، امور مالی، منابع انسانی، توسعه محصولات جدید، بازرگانی ، بهره وری و) می توان در بساری از سیستمهای مدیریتی از جمله مباحث زیست محیطی از این مفهوم بهره برد.

 

ISO 14064  و ISO 14065  ( استانداردهای گازهای گلخانه ای )

این استانداردها فراهم کننده مجموعه الزامات و مختصات واضح، و قابل شناسایی هستند که سازمان های فعال در پروژه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای GHG راهنمایی می کند. از جمله اهداف این استاندارد :

ایجاد ابزار انعطاف پذیر و طبیعی برای استفاده در برنامه های GHG

هماهنگ سازی و ترویج بهترین اقدام

حمایت از تمامیت زیست محیطی اظهارنامه های GHG

کمک به سازمان ها در مدیریت فرصت ها و ریسک های موجود در زمینه GHG

حمایت از تهیه و توسعه برنامه ها و بازارهای GHGگواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام