تماس تلفنی پیام در تلگرام

گروه بهداشت و درمان 
ISO 15189


این استاندارد که بر اساس ISO/IEC 17025 و ISO 9001 می باشد. الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت که خاص آزمایشگاه های پزشکی می باشد را ارائه می دهد.

 این گونه خدمات شامل ترتیباتی برای پذیرش ، آماده سازی بیمار، شناسایی بیمار، جمع آوری نمونه ها، نقل و انتقال، ذخیره سازی ، پردازش، انجام آزمایش نمونه های بالینی و متعاقبا صحه گذاری ، تفسیر، گزارش و مشاوره بادر نظر گرفتن ایمنی و اصول اخلاقی در فعالیت های آزمایشگاه پزشکی می باشند.

 بنابراین آزمایشگاهیان تلاش کردند تا استانداردی تهیه کنند که همه نیازهای اساسی یک آزمایشگاه تشخیص طبی را دربرگیرد. این استاندارد تحت عنوان استاندارد 15189 نامگذاری و منتشر شد.


 

ISO 17025

استانداردي است كه در سال 2000 تدوين شده است و بر بهبود مستمر تاكيد دارد. هدف اصلي آن كنترل فعاليت آزمايشگاه‌هاي نمونه‌برداري و كاليبراسيون از دو منظر كيفي و فني است.

مهم‌ترين دستاورد انطباق يك آزمايشگاه با اين استاندارد، اطمينان از صحت نتايج آزمون مربوطه است. به همين دليل سازمان‌هاي اعتبار دهنده مميزي خود را بر اساس روش‌هاي آزمون انجام مي‌دهند.
از طريق روش‌هايي مثل مقايسه بين آزمايشگاهي و يا مقايسه با يك روش استاندارد و امثال آن مي‌توان درستي روش آزمون مورد نظر را ثابت كرد. ضمن آنكه تحت كنترل بودن شرايط محيطي انجام آزمون، صلاحيت اپراتورها، كاليبره و تحت كنترل آزمايشگاه بودن دستگاه‌ها از اهميت فراواني برخوردار است و چگونگي خريد كالاها و خدمات، ارائۀ گزارش به مشتري، چگونگي دريافت نمونه يا نحوه و طول مدت نگهداري آن نيز مورد توجه اين استاندارد قرار دارد. 

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام