تماس تلفنی پیام در تلگرام

گروه کامپیوتر و IT
گروه کامپیوتر و IT

SO / IEC 20000-2 فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - قسمت 2: راهنمایی در مورد استفاده از سیستم های مدیریت خدمات

 

ISO / IEC 27003: 2017 فن آوری اطلاعات - تکنیک های امنیتی - سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات راهنمایی

 

ISO / IEC 27552 فن آوری اطلاعات - تکنیک های امنیتی - ارتقاء به ISO / IEC 27001 برای مدیریت حریم خصوصی الزامات

 

ISO / IEC 20000-1 فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات - قسمت 1: نیازهای سیستم مدیریت خدمات

 

ISO / IEC 27001: 2013 فناوری اطلاعات - تکنیک های امنیتی - سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات الزامات

 

ISO / IEC 27010: 2015 فن آوري اطلاعات - تکنيک هاي امنيتي - مديريت امنيت اطلاعات براي ارتباطات بين بخشي و بين سازماني

 

ISO / IEC 27013: 2015 فناوری اطلاعات - تکنیک های امنیتی - راهنمایی در پیاده سازی یکپارچه ISO / IEC 27001 و ISO / IEC 20000-1

 

ISO / IEC 90003: 2014 مهندسی نرم افزار - دستور العمل برای استفاده از ISO 9001: 2008 به نرم افزار کامپیوتر

 

ISO / IEC DIS 19770-1 فن آوری اطلاعات - مدیریت دارایی های IT - قسمت 1: سیستم های مدیریت دارایی IT - الزامات

  ISO 20000

هم اکنون استاندارد ISO/IEC 2000اولین استاندارد فراگیرجهانی است که به طور مشخص ]به موضوع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات میپردازد.این استاندارد مجموعه ای از فرایند های مدیریتی یکپارچه را برا ارائه خدمات موثر به مشتریان وکسب و کار های مختلف تشریح نموده و با رویکرد فرایند گرا ، تکمیل کننده مجموعه ای  به نام کتابخانه زیر ساخت فناوری اطلاعات (ITIL) می باشد.قسمت اول این استاندارد ، الزامات رسمی را برای سازمان ها به منظور ارائه خدمات مدیریت شده در یک سطح کیفی قابل قبول،به مشتریان خود،تعریف نموده وقسمت دوم ،راهنمای کاربردی وتشریح بهترین تجارب برای فرآیند های مدیریت خدمات است و برای سازمان هایی که برای ممیزی در قبال استاندارد مذکور آماده میشوند، راهنمای عملی مناسبی است..   

 

 

ISO 27001

 

این استاندارد که مجموعه ای از کنترلرها و چک لیست های پیشنهاد شده امنیتی می باشد برای استفاده همزمان با استاندارد ISO/IEC 27002  و به منظور صدور گواهینامه تدوین گردیده است. 

همسویی با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد ISO 27001 با سایر استانداردهای سیستم های مدیریتی در یک راستا بوده و استقرار و اجزای سازگار و یکپارچه آن با استانداردهای مدیریتی مرتبط امکان پذیر می باشد . 

نتایج حاصل از این همسویی :
  هماهنگی با دیگر استاندارد های سیستم مدیریت مانند 
ISO 9001 و  ISO 14001

   بر رشد و بهبود مداوم فرآیندهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تأکید می کند.
   موجب شفاف سازی الزامات مستند سازی می شود.
  شامل ارزیابی ریسک و فرآیندهای مدیریتی از طریق بکار گیری یک مدل فرآیندی  می شود.دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام