X
مشاوره نیاز دارید؟

پاسخگویی تلفنی
02144163647
09211843772

ارسال پیام در تلگرام
تماس تلفنی پیام در تلگرام

گروه کامپیوتر و IT  ISO 20000

هم اکنون استاندارد ISO/IEC 2000اولین استاندارد فراگیرجهانی است که به طور مشخص ]به موضوع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات میپردازد.این استاندارد مجموعه ای از فرایند های مدیریتی یکپارچه را برا ارائه خدمات موثر به مشتریان وکسب و کار های مختلف تشریح نموده و با رویکرد فرایند گرا ، تکمیل کننده مجموعه ای  به نام کتابخانه زیر ساخت فناوری اطلاعات (ITIL) می باشد.قسمت اول این استاندارد ، الزامات رسمی را برای سازمان ها به منظور ارائه خدمات مدیریت شده در یک سطح کیفی قابل قبول،به مشتریان خود،تعریف نموده وقسمت دوم ،راهنمای کاربردی وتشریح بهترین تجارب برای فرآیند های مدیریت خدمات است و برای سازمان هایی که برای ممیزی در قبال استاندارد مذکور آماده میشوند، راهنمای عملی مناسبی است..   

 

 

ISO 27001

 

این استاندارد که مجموعه ای از کنترلرها و چک لیست های پیشنهاد شده امنیتی می باشد برای استفاده همزمان با استاندارد ISO/IEC 27002  و به منظور صدور گواهینامه تدوین گردیده است. 

همسویی با سایر استانداردهای سیستم مدیریت استاندارد ISO 27001 با سایر استانداردهای سیستم های مدیریتی در یک راستا بوده و استقرار و اجزای سازگار و یکپارچه آن با استانداردهای مدیریتی مرتبط امکان پذیر می باشد . 

نتایج حاصل از این همسویی :
  هماهنگی با دیگر استاندارد های سیستم مدیریت مانند 
ISO 9001 و  ISO 14001

   بر رشد و بهبود مداوم فرآیندهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تأکید می کند.
   موجب شفاف سازی الزامات مستند سازی می شود.
  شامل ارزیابی ریسک و فرآیندهای مدیریتی از طریق بکار گیری یک مدل فرآیندی  می شود.

دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت