هزینه ایزو 9001

 هزینه ایزو 9001

برای بسیاری از مدیران در سازمان ها اطلاع از هزینه  ایزو  به منظور تصمیم گیری ، بسیار مهم می باشد. به نظر می رسد با شرایط اقتصاد فعلی ، کم کردن هزینه های اضافی، راهکاری برای بقای سازمان باشد.

برای مدیرانی که از فواید پیاده سازی این استانداردهای بین المللی آگاهی ندارند ، اولین قدم حذف هزینه های مرتبط با استانداردهای بین المللی ایزو می باشد. 

بسیاری از مدیران بر این باورند که در کوتاه مدت باید به نتایج قابل توجهی دست یابند و مسلما این ایده با ساختار این استانداردها همخوانی ندارد. اولین موضوع در هنگام برآورد هزینه ایزو دانستن این موضوع است که این استانداردها در دراز مدت بهره وری سازمان شما را بالا برده و تاثیرات خود را نشان می دهند

ISO 9001 چیست؟

ISO 9001 استاندارد سیستم مدیریتی شناخته شده بین المللی است که می تواند ضمن ارائه محصولات و خدمات شما ، اطمینان حاصل کند که شرکت شما پاسخگوی نیازهای مشتریان و ذینفعان باشد. این تضمین از سطح بالایی از کیفیت و خدمات مشتری به طور مداوم ارائه می دهد. همچنین می تواند در طولانی مدت از طریق بهبود ک