استانداردهای گروه صنعتReviewed by مدیریت سایت on Apr 24Rating:

در این بخش استانداردهای مرتبط با صنعت را معرفی میکنیم

 

ISO 14298:2013 

صنعت فناوری گرافیکی – مدیریت فرآیندهای چاپ امنیتی

 

ISO 15378:2017 

صنعت مواد اولیه بسته بندی برای داروها – الزامات خاص برای استفاده از ISO 9001: 2015، با اشاره به عملکرد تولید خوب (GMP)

 

ISO 16000-40

هوا داخل سالن – قسمت 40: سیستم مدیریت کیفیت هوا در محیط داخلی

 

ISO 34101-1 

صنعت کاکائو پایدار و قابل ردیابی – قسمت 1: الزامات سیستم های مدیریت پایدار کاکائو

 

ISO/TS 22163:2017  

برنامه های کاربردی راه آهن – سیستم مدیریت کیفیت – الزامات سیستم مدیریت کسب و کار برای سازمان های ریل: ISO 9001: 2015 و الزامات خاص برای کاربرد در بخش ریلی

 

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو