استانداردهای مدیریت کیفیت

استانداردهای مدیریت کیفیتReviewed by مدیریت on Apr 24Rating:

در این بخش استانداردهای خانواده مدیریت کیفیت را معرفی می کنیم

 

ISO 9001:2015
سیستم های مدیریت کیفیت

 

ISO 10004:2018
مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل های نظارت و اندازه گیری

 

ISO 10002:2018 

مدیریت کیفیت- شکایت مشتری

 

ISO 10006:2017
مدیریت کیفیت – دستورالعمل مدیریت کیفیت در پروژه ها

 

ISO 13485:2016
تجهیزات پزشکی – سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات اهداف نظارتی

 

ISO 18091:2014
مدیریت کیفیت – دستور العمل برای استفاده از ISO 9001: 2008 در دولت محلی

 

ISO 19443:2018

سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات خاص برای استفاده از الزامات ISO 9001 و IAEA GS-R توسط سازمان های در زنجیره تأمین انرژی هسته ای

 

ISO 21001

سازمان های آموزشی – سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی – الزامات با راهنمایی برای استفاده

 

ISO 29001
صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی – سیستم های مدیریت کیفیت ویژه بخش ها – الزامات سازمانی برای عرضه محصولات و خدمات

 

ISO/IEC 80079-34
جوی های انفجاری – قسمت 34: استفاده از سیستم های کیفیت برای تولید تجهیزات

 

ISO/PFR TS 54001
سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات خاص برای استفاده از ISO 9001: 2008 برای سازمان های انتخاباتی در تمام سطوح دولت

 

ISO/TS 17582:2014
سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات خاص برای استفاده از ISO 9001: 2008 برای سازمان های انتخاباتی در تمام سطوح دولت

 

ISO/TS 22163:2017
برنامه های کاربردی در راه آهن – سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات خاص برای کاربرد ISO 9001: 2015 در بخش ریل

 

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو