صدور گواهینامه

گواهینامه های صادر شده از طرف شرکت qcb  ایتالیا توسط سازمان  ACCREDIA ایتالیا  اعتباردهی می گردد که این امر سبب افزایش اعتماد و اعتبار خدمات این شرکت شده است.

 IAF( International Accreditation Forum) 

اين انجمن موسسه اي جهاني براي سنجش انطباق مراكز اعتباردهي می باشد .   

فعاليت هاي اصلي و پايه اي اين انجمن، توسعه يك برنامه جهاني براي سنجش انطباق مي باشد تا باعث كاهش ريسك براي بنگاه ها و مشتريان آنها در مورد وضعيت اعتبار دهي شود.

 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران( NACI )

شرکت Q.C.B ITALIA  در ایران در سال 1396 در فهرست شرکت های مورد تایید سازمان استاندارد ایران در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه های سیستمی قرار گرفت.

 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نظر به ضرورت تعاملات بين المللي و حفظ منافع جمهوري اسلامي ايران در عرصه رقابت هاي تجاري- بازرگاني در سطح ملي و بين المللي، دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب مصوبات نود و دومين و نود و سومين اجلاس شوراي عالي استاندارد در سال هاي 1374 و 1375 مسئوليت ارزيابي و تائيد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق را به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران واگذار نمود که متعاقب آن با تشخيص نياز به ايجاد يک نظام مستقل و بي طرف براي ارائه خدمات تائيد صلاحيت ، نظام تائيد صلاحيت ايران Iran Accreditation System(IAS) در سال 1375 تاسيس گرديد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

در تابستان سال 1397 در طی ممیزی صورت گرفته از توانایی ها و تجارب شرکت Q.C.B. ITALIA توسط واحد منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ،  شرکت Q.C.B  در لیست شرکت های برگزیده این شرکت اضافه گردید.

زمینه همکاری برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

شرکت qcb  ایتالیا توانایی ممیزی و صدور گواهینامه های ذیل را دارا می باشد:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

  OHSAS 18001:2007

ISO 26000:2010

ISO 50001:2011

ISO 31000:2009

ISO 22000:2018

ISO 27001:2005

HSE-MS

HACCP

ISO 45001:2018

….

گواهینامه های بین المللی ایزو

CB های مورد تایید اداره استاندارد 

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو