محتوای دوره ایمنی در فضای بستهReviewed by مدیریت سایت on May 12Rating:

عنوان : ايمنی در فضاهای محصور

مخاطبان :

کارشناسان و کارگران – ﻣﺴﺌﻮلین HSE و دانشجویان رشته های HSE – فنی و مهندسی

هدف :

آشنایی با نحوه صحیح کار در فضای محصور و مخاطرات موجود در فضای محصور و شناسایی و کنترل و پیشگیری از آنها

محتوای دوره :
آشنایی با تعریف فضای محصور
آشنایی با مجوزهای کاری مربوط به کار در فضای محصور
آشنایی با انواع فضاهای محصور
آشنایی با انواع مخاطرات در فضاهای محصور
آشنایی با خطرات مکانیکی در فضاهای بسته
آشنایی با خطرات الکتریکی در فضاهای بسته
آشنایی با نحوه صحیح ورود و کار در فضاهای محصور
آشنایی با اقدامات اولیه کار در فضاهای بسته
آشنایی با قوانین و دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی کار در فضای محصور
آشنایی با ملاحظات ایمنی و بهداشتی در کار در فضای بسته
آشنایی با روش های آزمایش و پایش فضای محصور
آشنایی با بازرسی و صدور مجوز کار برای فضاهای محدود
آشنایی با روش های دسترسی و ورود به فضاهای بسته
آشنایی با روش های پاک سازی و تمیز کاری فضاهای بسته

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی