محتوای دوره طرح طبقه بندی مشاغلReviewed by مدیریت سایت on May 2Rating:

عنوان : طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر اصلاحیه جدید نظام طبقه بندی

مخاطبان :

کارفرمایان تمامی سازمان ها – مدیران و کارشناسان اداری و منابع انسانی

هدف :

آگاهی از تعهدات و مسئولیت‌های کارفرما بر اساس قانون کار- آشنایی کارفرمایان و کارمندان از حقوق و تکالیف خود – ایجاد روابط منطقی بین کارفرمایان و کارکنان

محتوای دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات شغل
آشنایی با مقررات و ضوابط برای طبقه بندی مشاغل
آشنایی با انواع دستورالعمل های طرح های طبقه بندی مشاغل
آشنایی با نظام جدید ارزیابی مشاغل
آشنایی با طراحی و تحلیل شغل
آشنایی با مسیر پیشرفت شغلی
آشنایی باتدوین شناسنامه شغلی
آشنایی با تهیه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل
آشنایی با تهیه و تدوین جدول مزد
آشنای با نحوه ثبت مزد ثابت و افزایش دستمزد
آشنایی با تنظیم جداول مزدی به صورت خطی و غیر خطی
آشنایی با تجزیه و تحلیل روش های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
آشنایی با انواع روش های ارزیابی مشاغل
برگزاری کارگاه عملی و پاسخ گویی به سوالات
تدوین و اجرای یک نمونه طرح طبقه بندی مشاغل

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی