بایگانی دسته بندی ها دانستی های ایزو

ISO 45005:2020

ISO/PAS 45005:2020 – ISO 45005:2020 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی-ISO 45005:2020 رهنمودهای کلی برای کار ایمن در طی بیماری همه گیر COVID-19   این سند برای سازمانها در مورد چگونگی مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 برای حفاظت از سلامت ، ایمنی و رفاه مربوط به کار ، راهنمایی هایی را ارائه می دهد.   این […]

استاندارد سیستم مدیریت دانش

ISO 30401:2018: استاندارد سیستم مدیریت دانش  الزاماتی را برای ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری ، بررسی و بهبود یک سیستم مدیریت موثر برای در سازمان ها ارائه می دهد. کلیه الزامات این استاندارد  ، صرف نظر از نوع یا اندازه آن ، یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد ، برای هر سازمانی […]

امنیت پرداخت عوارض جاده

پرداخت عوارض  ISO 19299:2020  جمع آوری هزینه الکترونیکی – چارچوب امنیتی/ استاندارد امنیت  پرداخت عوارض جاده ای/ امنیت سیستم های عوارضی/ امنیت پرداخت عوارض جاده   منتشر شده در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ توسط CLARE Naden   سیستم های پرداخت عوارض جاده ای امنیت پرداخت عوارض جاده: هیچ سیستم الکترونیکی از تهدیدات هک ، از […]

تکنیک های نوین مدیریت کالیبراسیون

تکنیک های نوین مدیریت کالیبراسیون : در استاندارد ملی ایران کالیبراسیون چنین تعریف شده است کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم کالیبراسیون در مقایسه با استانداردهای مربوطه است.     کالیبراسیون : سیستمی جهت حصول اطمینان […]