محتوای دوره بازرسی دوره ای جرثقیل و تجهیزات بالابر سطح II,IReviewed by مدیریت سایت on May 5Rating:

عنوان : بازرسی دوره ای جرثقیل و تجهیزات بالابر سطح II,I

مخاطبان :

بازرسان – افسران ایمنی و نمایندگانHSEواحد های صنعتی – دانشجویان رشته های HSE – بهداشت حرفه ای و تمامی افراد علاقه مند

هدف :

آشنایی و ارتقای آگاهی با بازرسی فنی انواع جرثقیل ها طبق استانداردهای مختلف – ارتقای آگاهی درمورد نوه ی بازرسی های فنی جرثقیل ها

محتوای دوره :

آشنایی با تعاریف مرتبط با جرثقیل ها

آشنایی با انواع مختلف جرثقیل ها

آشنایی با تجهیزات هر یک از جرثقیل ها

آشنایی با مکانیسم هریک از جرثقیل ها

آشنایی با مفاهیم طراحی جرثقیل ها

آشنایی با اصول بازرسی جرثقیل ها

آشنایی با انواع بالابرها

آشنایی با دسته بندی تجهیزات بالابری

آشنایی با سیستم های عملیاتی باربری

آشنایی با بازرسی فنی جرثقیل ها براساس استاندارد ASME

آشنایی با بازرسی فنی جرثقیل ها براساس استاندارد BS

آشنایی با بازرسی فنی جرثقیل های متحرک براساس استاندارد OSHA/ANS

آشنایی با بازرسی فنی جرثقیل های برجی

آشنایی باآزمون های غیرمخرب مورد نیاز برای بازرسی جرثقیل های برجی

آشنایی با بازرسی فنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای طبق استاندارد DOE

آشنایی با نحوه تست و بازرسی جرثقیل سقفی O.T.C

آشنایی با مراحل انجام تست های استاتیک و داینامیک

آشنایی باتست جرثقیل براساس استاندارد ASME و DOE

آشنایی با تست جرثقیل براساس استاندارد ASME

آشنایی با تست جرثقیل براساس استاندارد BS

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی