محتوای دوره ی مستند سازی و ممیزی داخلی ایزو ۴۵۰۰۱Reviewed by مدیریت سایت on Apr 24Rating:

عنوان: دوره ی مستند سازی و ممیزی داخلی ایزو ۴۵۰۰۱

مخاطبان:

دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته های مهندسی صنایع ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای ، HSE
مهندسین، کارشناسان و مدیران ایمنی و بهداشت حرفه ای
دانشجویان علاقمند به زمینه سیستم‌‌ مدیریت ایمنیسایر رشته‌های دانشگاهی
علاقمندان ورود به بازار کار سیستم‌های مدیریت ایمنی

محتوای دوره
معرفی استانداردهای مدیریتی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی
آشنایی با اصول و ساختار استانداردها و سازمان ایزو
ارتباط ISO 45001 با دیگر استانداردهای مدیریتی از نظر نحوه نگارش و تدوین
تشریح تفاوت های بین ISO 45001 وOHSAS 18001 و بیان الزامات جدید
معرفی ساختار اصلی ISO 45001
تعاریف و اصطلاحات کاربردی در ISO 45001
معرفی بندهای ۱۰ گانه در استاندارد ISO 45001و تشریح هر یک از آنها
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات ممیزی
آشنایی با اصول ممیزی
آشنایی با مدیریت برنامه ممیزی
آشنایی با نحوه تدوین اهداف ممیزی
شناسایی و ثبت اهداف ممیزی
تعیین ارزیابی ریسک ها و فرصت های برنامه ی ممیزی
اصول تدوین برنامه ممیزی
شناسایی منابع برنامه ممیزی
پایش – بازنگری و بهبود یک برنامه ممیزی
اجرا و هدایت تیم ممیزی، جمع آوری اطلاعات ممیزیو روانشناسی ممیزی
جمع بندی اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ریشه ای عدم انطباق ها
پیگیری عدم انطباق های ممیزی و اقدامات اصلاحی
ارزیابی صلاحیت ممیزان

محل برگزاری :
آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی