محتوای دوره الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایهReviewed by مدیریت سایت on Apr 29Rating:

عنوان : الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش و برگشت سرمایه

مخاطبان :

 مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و بخش توسعه منابع انسانی

هدف :

ارتقا و بهبود توانایی – دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه سطح بازگشت سرمایه

محتوای دوره :
آشنایی با مفهوم نرخ بازگشت سرمایه Return on Investment
تعریف مفاهیم انواع سرمایه گذاری
اهداف استفاده از Return on Investment ( ROI(در آموزش
آشنایی با نحوه محاسبهROI در آموزش
آشنایی با مفهوم بازگشت سرمایه
آشنایی با انواع الگوهای اساسی قیمت گذاری دوره های اموزشی
آشنایی با نحوه هزینه های آموزش
آموزش منابع انسانی، فرآیند – تکنیک ها و مفهوم ارزشیابی
آشنایی با برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی
آشنایی با انواع مختلف ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی