محتوای دوره ایمنی برقReviewed by مدیریت سایت on May 12Rating:

عنوان : دوره ايمنی برق

مخاطبان :

كارشناسان و كارگران – تکنسین های کنترل ابزار دقیق و سیستم های کنترل هوشمند- کارکنان واحدهای صنعتی

هدف :

آشنایی با انواع مخاطرات برقی ونحوه کنترل و پیشگیری آنها

محتوای دوره :
آشنایی با تعاریف برق گرفتگی
آشنایی با عوامل ایجاد برق گرفتگی
آشنایی با انواع مخاطرات الکتریکی
آشنایی با انواع برق گرفتگی از جمله مستقیم و غیر مستقیم
آشنایی با روش های مقابله با تماس مستقیم و غیر مستقیم
آشنایی با عوامل موثر در شدت برق گرفتگی در فشار ضعیف و قوی
آشنایی با پاسخ های فیزیولوژیک بدن به مقدار جریان
آشنایی با اهداف اتصال به زمین ( حفاظتی – الکتریکی – صاعقه – الکترواستاتیک و الکترونیکی )
آشنایی با انواع سیستم های زمین شامل TT و IT و TNC و TNS و TNCS
آشنایی با روش های حفاظت الکتریکی
آشنایی با نحوه عملکرد کلید محافظ جان و موارد کاربرد آن
آشنایی با قوانین و آیین نامه های الکتریکی
آشنایی با الکتریسیته ساکن و خطرات ناشی از آن
آشنایی با روشهای کنترل مخاطرات الکتریسیته ساکن در صنایع
آشنایی با سوانح برق گرفتگی در سیستم های فشار قوی و ضعیف
آشنایی با انواع روش های حفاظت فردی
آشنایی با مراحل انجام تعمیرات برق
محل برگزاری : آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی