استانداردهای گروه محیط زیستReviewed by مدیریت سایت on Apr 24Rating:

در این بخش استانداردهای مرتبط با محیط زیست را معرفی میکنیم

 

ISO 14001:2015 

ISO 14001: 2015 سیستم های مدیریت محیط زیست – مقررات با راهنمایی برای استفاده

 

ISO 14002-1 

ISO 14002-1 سیستم های مدیریت محیط زیست – دستورالعمل های استفاده از چارچوب ISO 14001 به جنبه های زیست محیطی و شرایط محیطی در حوزه های موضوع محیط زیست – قسمت 1: عمومی

 

ISO 14004:2016 

ISO 14004: 2016 سیستم های مدیریت محیط زیست – دستورالعمل های کلی اجرای پیوسته

 

ISO 14005:2010 

ISO 14005: 2010 سیستم های مدیریت محیط زیست – دستورالعمل هایی برای اجرای مرحله ای از یک سیستم مدیریت زیست محیطی، از جمله استفاده از ارزیابی عملکرد محیطی

 

ISO 14006:2011

 

ISO 14006: 2011 سيستم هاي مديريت محيط زيست – دستورالعمل هاي استفاده از طراحي اكولوژيك

 

ISO 14009 

 

ایزو 14009 سیستم مدیریت محیط زیست: دستورالعمل هایی برای ترکیب مجدد محصولات و اجزای سازنده برای بهبود گردش مواد

ISO 50001:2018 

 

ISO 50001: 2018 سیستم های مدیریت انرژی – الزامات با راهنمایی برای استفاده

 

ISO 50004:2014 

ISO 50004: 2014 سیستم های مدیریت انرژی – راهنمایی برای اجرای، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو