محتوای دوره شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانیReviewed by مدیریت سایت on Apr 29Rating:

عنوان : شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

مخاطبان :

مدیران و کارمندان بخش کنترل بیمارستان ها – مراکز بهداشتی – درمانگاه ها – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو – دانشجویان رشته های مرتبط با درمان و آموزش پزشکی

هدف :

آشنایی با نحوه و اصول شاخص گذاری فرآیندهای بهداشتی و درمانی جهت ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی

محتوای دوره :

آشنایی با اندازه گیری عملکرد بهبود کیفیت سیستم های بهداشتی و درمانی
آشنایی با نقش ها و منافع شاخص های ارزیابی عملکرد
آشنایی با موارد استفاده شاخص های ارزیابی عملکرد
آشنایی با نحوه طرح ریزی شاخص ها برای ارزیابی عملکرد
آشنایی با روش های توسعه شاخص ها
آشنایی با حوزه کاربرد شاخص ها
آشنایی با نحوه ارزیابی و پایش شاخص ها
آشنایی با اصول و مبانی ارائه گزارش

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی