محتوای دوره عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنانReviewed by مدیریت سایت on May 2Rating:

عنوان : دوره عارضه یابی و حل بی انگیزگی کارکنان

مخاطبان :

مدیران و کارشناسان ارشد سطوح مختلف سازمان‏‏ ها و شرکت ‏ها – دانشجویان رشته های مدیریت – MBA – علوم اجتماعی و تمامی افراد علاقه مند که در جهت رفع بی انگیزگی کارکنان در سازمان خود می اندیشند.

هدف :

آشنایی با شناسایی و روش های حل بی انگیزگی در کارکنان جهت افزایش عملکرد و بهره وری آن ها و موفقیت سازمان

محتوای دوره :

آشنای با مفهوم انگیزه
آشنایی با انواع انگیزه از جمله : طبیعی و اکتسابی
آشنایی با ۲ نظریه ی انگیزش از جمله:
آشنایی با نظریه های زیستی
آشنایی با نظریه های روانی – اجتماعی
آشنایی با اصول اولیه افزایش انگیزه کارکنان
آشنایی با فضای مطلوب جهت افزایش انگیزه کارکنان
آشنایی با ایجاد ارتباطات جهت افزایش انگیزه به کارکنان
آشنایی با استعدادهای درونی کارکنان و راه هایی جهت شکوفا کردن آن ها
آشنایی با تاثیر رضایت درونی بر افزایش انگیزه در کارکنان
آشنایی با نحوه قدردانی از کارکنان برتر
آشنایی با نحوه تاثیر قدردانی در میزان انگیزه کارکنان
آشنایی با مدیریت پاداش برای ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
آشنایی با تاثیر آموزش بر انگیزه کارکنان

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی