محتوای دوره بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )Reviewed by مدیریت سایت on May 5Rating:

عنوان : بازرسی کوره ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی(API 573 )

مخاطبان :

مهندسان نفت – مکانیک – متالوژی – بازرسان فنیو مهندسان تعمیرات در صنایع نفت – گاز – پالایش و پتروشیمی

هدف:

آشنایی و ارتقای دانش و آگاهیبا ساختار و طراحی در کوره ها وروش های بازرسی فنی

محتوای دوره :
آشنایی با ساخت کوره ها Heaters
آشنایی با اصول طراحی در کوره ها
آشنایی با انواع متریال های رایج در کوره ها
آشنایی با نقش عناصر در کوره ها
آشنایی با قابلیت اطمینان مکانیکی در کوره ها
آشنایی با مکانیسم های تخریب در کوره ها
آشنایی با نقش آب و روش های کنترل مکانیزهای تخریب نای از کیفیت اب کوره ها
آشنایی با انواع روش های بازرسی جهت جلوگیری از مکانیزم تخریب از جمله : بازرسی آنلاین
آشنای با تعیین بازه زمانی جهت بازرسی
آشنایی با آماده سازی سطوح جهت بازرسی
آشنایی با روش های بازرسی
آشنایی با بازرسی های پیش بینی نشده
آشنایی با روش هایتعمیرات
آشنایی بامحاسبه حداقل ضخامت مجاز تیوپ ها
آشنایی با بازرسی فنی حین ساخت پروژه

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی