محتوای دوره بازرسی جوش ( CWI)Reviewed by مدیریت سایت on May 5Rating:

عنوان : بازرسی جوش ( CWI)

مخاطبان :

تمامی بازرسان شرکت های فنی – تمامی بازرسان جوش – پرسنل کنترل کیفیتو تمامی دانشجویان کلیه رشته های فنی و مهندسی

هدف :

ارتقای دانش و آگاهی با انواع روش ها و فرآیند های جوشکاری – بازرسی جوشکاری – عیوب وآزمون های مخرب و غیر مخرب جوشکاری

محتوای دوره :

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات جوشکاری

آشنایی با اصول جوشکاری

آشنایی با انواع وسایل جوشکاری

آشنایی با انواع روش های انتخاب نوع جوش و جوشکاری

آشنایی با مواد مصرفی جوشکاری از جمله : سیم – الکترود – جریان گاز

آشنایی با فرآیندهای جوشکاری و برش

آشنایی با موقعیت های جوشکاری

آشنایی با عیوب جوش

آشنایی با روش هایی در جهت رفع عیوب جوش

آشنایی با هیدروژن و اثرات مخرب آن بر منطقه جوش

آشنایی با معیارهای پذیرش و عدم پذیرش جوش

آشنایی با بازرسی چشمی جوشVT

آشنایی با تست الکتراسونیک UT

آشنایی با تست رادیوگرافی RT

آشنایی با بازرسی ذرات مغناطیسی MT

آشنایی با انواع آزمون های غیر مخرب NDT))

آشنایی با انواع آزمون های مخرب جوش (DT)

آشنایی با ایمنی در جوشکاری

آشنایی با آزمون واجد شرایط بودن جوشکار

آشنایی با بازرسی درجه حرارت

آشنایی با بازرسی و نحوه تمیز کردن قطعات قبل از جوشکاری

آشنایی با بازرسی قطعات قبل از جوشکاری

آشنایی با بازرسیترتیب جوشکاری

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی