سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانیReviewed by مدیریت سایت on Feb 2Rating: 5.0ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانیISO 10015:2019 مدیریت کیفیت سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی: راهنمای بین المللی در مدیریت صلاحیت به روز شد. ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت تضمین مهارت های مناسب افراد برای شغل ، عنصر اصلی موفقیت سازمان است. این استاندارد بین المللی که اخیراً اصلاح شده به ادغام مدیریت صلاحیت در کار روزانه خود کمک خواهد کرد.

ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت – رهنمودهای مربوط به مدیریت کیفیت سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی

ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی: راهنمای بین المللی در مدیریت صلاحیت به روز شد. ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت تضمین مهارت های مناسب افراد برای شغل ، عنصر اصلی موفقیت سازمان است. این استاندارد بین المللی که اخیراً اصلاح شده به ادغام مدیریت صلاحیت در کار روزانه خود کمک خواهد کرد.

ISO 10015:2019 در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و جهانی شدن است ، بیشتر شرکت ها مهارت و تجربه متنوعی را در نیروی کار خود دارند که فرصتی مهم برای رشد شخصی و سازمانی است.

یک سیستم مدیریت صلاحیت به یک سازمان اجازه می‌دهد تا بر روی این استعداد و مهارت به منظور کاهش خطرات، بهبود قابلیت‌های آن و کمک به تحقق اهداف استراتژیک آن سرمایه‌گذاری کند.

ISO 10015:2019

مدیریت کیفیت – دستورالعمل هایی برای مدیریت  صلاحیت و توسعه افراد ، به سازمان‌ها در پرداختن به مسائل مربوط به مدیریت صلاحیت با اتخاذ یک رویکرد مدیریت کیفیت کمک می‌کند.

Gustavo Pontoriero رئیس کمیته فرعی ISO که استاندارد را توسعه داده است ، گفت:  ISO 10015برای پشتیبانی از ISO 9001 ، سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات طراحی شده است ، و اکنون فرآیندهای روشن و منظمی را برای مدیریت صلاحیت و توسعه مردم ارائه می دهد.

او گفت : استفاده از این استاندارد به طور موثری می تواند برای شرکت ها منافع زیادی ، از جمله رضایت بیشتر مشتری ، رفاه کارکنان و یک محیط کار کارآمدتر به همراه آورد.

ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی

این سند دستورالعملهایی را برای یک سازمان ، ایجاد ، پیاده سازی ، حفظ و بهبود سیستم های مدیریت صلاحیت و توسعه افراد ارائه می دهد تا بر نتایج حاصل از انطباق محصولات و خدمات و نیازها و انتظارات ذینفعان ذیربط تأثیر مثبت بگذارد.

این سند صرف نظر از نوع و اندازه آنها برای کلیه سازمانها قابل اجرا است. این امر الزامات مربوط به خانواده ISO 9000 یا استانداردهای دیگر را اضافه یا تغییر نمی دهد.

این نسخه دوم، نسخه اول (ISO 10015: 1999) را که از نظر فنی اصلاح شده است ، لغو و جایگزین می کند. تغییرات اصلی در مقایسه با نسخه قبلی به شرح زیر است:

الف) جهت هماهنگی بیشتر با خانواده ISO 9000 ، این سند بازبینی شده است.

ب) به منظور پشتیبانی از سازمانی که نیازهای شایستگی خود را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده تعیین کند به روز شده است.

ج) مدیریت شایستگی بیشتر  توضیح داده شده است .

حضور افراد برای سازمانvها ضروری هستند. عملکرد سازمانی به نحوه استفاده از شایستگی های افراد در محل کار بستگی دارد. مدیریت شایستگی و توسعه افراد در سطح سازمانی ، تیمی ، گروهی و فردی برای موفقیت سازمان ها ضروری می باشد.

مدیریت صلاحیت و توسعه افراد به روشنی به یکدیگر مرتبط هستند: توسعه افراد بخشی از مدیریت شایستگی است و افراد شایسته به توسعه نیاز دارند . این دو ساختار با مرتبط هستند و، از بسیاری جهات، جدایی‌ناپذیر هستند.

بکارگیری فرآیندهای برنامه ریزی شده و منظم برای مدیریت صلاحیت و توسعه افراد ، کمک شایانی به سازمان ها می کند تا بتوانند توانایی های خود را بهبود بخشند ، مسیر استراتژیک خود را برآورده و به نتایج مورد نظر برسند. مدیریت شایستگی در افزایش توانایی های سازمان در ایجاد و ارائه ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اصول مدیریت کیفیت زیر بنای استانداردهای خانواده ایزو 9000 (که استانداردهای خانواده ISO 10001 تا ISO 10019 را تشکیل می دهد) بر اهمیت افراد شایسته و فرهنگی تاکید می کند که رشد و توسعه بیشتر را تقویت می کند.

این سند راهنمایی را برای کمک به سازمان‌ها و پرسنل آن‌ها در هنگام پرداختن به مسائل مربوط به مدیریت صلاحیت و توسعه افراد ارائه می‌دهد. ممکن است در صورت نیاز برای تفسیر مراجع به افراد دارای صلاحیت / توسعه‌یافته در خانواده ISO 9000 مربوط به سیستم‌های مدیریت کیفیت، یا هر استاندارد سیستم‌های مدیریتی دیگر، به عنوان مثال مدیریت ریسک، مدیریت زیست‌محیطی، اعمال شود.

ISO 10015:2019 مدیریت کیفیت سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی

بندهای این استاندارد به صورت زیر می باشد:

۱-دامنه کاربرد

۲-مراجع الزامی

۳-تعاریف و اصطلاحات

۴- مدیریت صلاحیت

۴-۱: کلیات

۴-۲: تعیین نیازهای صلاحیت

۴-۲-۱: صلاحیت سازمانی

۴-۲-۲: صلاحیت تیمی یا گروهی

۴-۲-۳: صلاحیت فردی

۴-۳: ارزیابی صلاحیت موجود و نیازهای توسعه

۵: مدیریت صلاحیت و نیازهای توسعه

۵-۱: کلیات

۵-۲: طرح ریزی

۵-۳: ساختار برنامه

۵-۴: اقدامات

۵-۵: نقش ها و مسئولیت  ها

۵-۶: ارزیابی اثرات مدیریت صلاحیت و برنامه توسعه افراد

5-6-1: کلیات

5-6-2: ارزیابی سطح سازمانی – تیمی – گروهی یا فردی

5-7: تعیین صلاحیت آینده و نیازهای توسعه افراد

ISO 10015:2019

منبع : سازمان ایزو

گردآوری و ترجمه: الهه تقی زاده بهجتی