محتوای دوره ارزیابی چرخه حیات LCAReviewed by مدیریت سایت on Apr 25Rating:

دوره ارزیابی چرخه حیات LCA

مخاطبان :

مدیران و کارکنان شرکت های صنعتی – تولیدی – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو –
دانشجویان رشته های مهندسی محیط زیست – ایمنی و بهداشت شغلی و همه ی افراد علاقه مند

هدف :

گسترش دانش و مهارت مدیریت منابع میان مدیران و کارشناسان صنایع تولیدی
گسترش دانش و مهارت مدیریت زیست محیطی در زنجیره عمر محصول
آشنایی با منطق ارزیابی چرخه عمر محصولLCA

محتوای دوره :
آشنایی با منطق و مدل ارزیابی چرخه عمر محصول از طراحی تا عرضه و بازگشت به طبیعت
آشنایی با تهیه فرم و چک لیست تحلیل چرخه عمر محصول
شناسائی پیامدهای زیست محیطی محصول در چرخه عمر
مدیریت منابع در زنجیره تولید، عرضه و تامین
تعیین پروژه های بهبود
منطق امتیاز دهی و اعتباربخشی محصول سبز
برگزاری کارگاه عملی و پاسخ گویی به سوالات

محل برگزاری :
آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی