ISO 14063:2020 ارتباطات سبزتر : در رقابت برای دستیابی به اهداف اقلیمی جهانی مان ، سازمان ها در همه جا به طور فزاینده ای انتظار دارند که سیاست ها و تعهدات زیست محیطی خود و همچنین پیامدهای آنچه انجام می دهند را ابلاغ کنند. ISO 14063:2020 ارتباطات سبزتر گزارش اقدامات خود به طور مؤثر می تواند یک عامل مؤثر در ایجاد تغییرات باشد.

 

 

استاندارد بین المللی ISO 14063:2020 ارتباطات زیست محیطی به تازگی به روز شده است.

از به اشتراک گذاشتن ایده ها تا احیاء ایمان به تعهدات سبز خود ، برقراری ارتباط روشن و قانع کننده در مورد موضوعات و فعالیت های زیست محیطی برای انجام هر کار مفید ضروری است.

 

 

سازمان‌ها می‌توانند  با برخورداری از اعتماد ، اعتبار خود را افزایش داده و آگاهی از چالش‌های مهم محیطی را به گونه‌ای افزایش دهند که می‌تواند منجر به تغییر واقعی و ماندگار شود. علاوه بر آن، به هنگام نشان دادن انطباق با مقررات ملی و بین‌المللی و در گزارش دهی محیطی کمک می‌کند.

 

 

 

ISO 14063 ، مدیریت محیط زیست – ارتباطات زیست محیطی – دستورالعمل ها و مثالها ، در مورد اصول ، استراتژی ها و فعالیت های مربوط به ارتباطات زیست محیطی با استفاده از بهترین شیوه های توافق بین المللی را فراهم   می کند.

 

 

این استاندارد به تازگی به روز شده است تا با سایر استانداردهای بین المللی در این زمینه هماهنگ شود ، و راهنمایی های اضافی و ویژگی های جدیدی ارائه می دهد.

 

 

Dr John Shideler، رئیس کمیته ISO از کارشناسان که استاندارد را تهیه کرده است ، گفت: ارتباطات زیست محیطی فقط درمورد اشتراک اطلاعات نیست.

آن باید منعکس‌کننده ارزش‌های یک سازمان باشد و می‌تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک و چگونگی انجام آن داشته باشد.

 

 

نیاز روز افزون سازمان ها به شفافیت در مورد تأثیرات محیطی خود وجود دارد ، که نشان می دهد كه آنها به این امر متعهد شده اند و با ذینفعان خود در مورد آن مشاركت می كنند.

این استاندارد مبنای محكمی را برای تدوین استراتژی ها و سیاست های ارتباطات محیطی فراهم می كند تا سازمان ها بتوانند در مورد فعالیت های خود صحبت كنند و گفتگو را به روشی واضح و مؤثر تسهیل كنند.

 

 

ISO 14063 توسط کمیته فنی ISO / TC 207 ، مدیریت محیط زیست ، زیرمجموعه SC 4 ، ارزیابی عملکرد محیطی ساخته شده است ، دبیرخانه آن توسط ANSI ، عضو ایزو در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود.

 

ارتباطات زیست محیطی دارای مزایای بسیاری از قبیل موارد زیر می باشد :

 

– کمک به اشخاص ذینفع در درک تعهدات ، سیاستها و عملکردهای محیطی سازمان ،

– ارائه پیشنهادات برای بهبود عملکرد محیطی فعالیت ها ، محصولات و خدمات یک سازمان و پیشرفت به سمت پایداری.

-بهبود درک نیازها و نگرانیهای طرفین ذینفع برای تقویت اعتماد و گفتگو؛

– ارتقاء اعتبارات ، دستاوردها و عملکرد محیطی سازمان؛

-پرداختن به نگرانی ها و شکایات طرفین ذی نفع در مورد خطرات زیست محیطی عملیاتی و اضطراری؛

-تقویت درک ذینفعان از سازمان؛

– افزایش پشتیبانی تجاری و اعتماد ذینفعان

 

 

منبع : سایت ایزو

گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی