ISO 15189:2012 آزمایشگاه های پزشکیReviewed by مدیریت سایت on Apr 21Rating:

ISO 15189:2012 آزمایشگاه های پزشکی – الزامات کیفیت و صلاحیت

ISO 15189:2012 الزامات مربوط به کیفیت و صلاحیت در آزمایشگاه‌های پزشکی را مشخص می‌کند.

ISO 15189:2012 می تواند توسط آزمایشگاه های پزشکی در توسعه سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی مهارت آن ها مورد استفاده قرار بگیرد. هم چنین می تواند برای تایید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی توسط مشتریان آزمایشگاه تنظیم مراجع و هیات های اعتباربخشی مورد استفاده قرار گیرد.

چنین خدماتی شامل تدارکات برای درخواست های آزمون، آماده سازی بیمار، شناسایی بیمار، جمع آوری نمونه ها، حمل و نقل، نگه داری ، پردازش و بررسی نمونه های بالینی، همراه با تفسیر، گزارش و مشاوره بعدی، علاوه بر ملاحظات ایمنی و اخلاق در کار آزمایشگاه پزشکی است.

هرگاه که توسط مقررات و الزامات ملی، منطقه ای یا محلی مجاز باشد، مطلوب است که خدمات آزمایشگاهی پزشکی شامل بررسی بیماران در پرونده های مشاوره و همچنین این خدمات به طور فعال در پیشگیری از بیماری علاوه بر تشخیص و مدیریت بیمار نیز باشد.

هر آزمایشگاه نیز باید فرصت های آموزشی و علمی مناسب برای کارکنان حرفه ای که با آن کار می کنند، را ارائه دهد.

در حالی که این استاندارد بین المللی برای استفاده در سراسر رشته های شناخته شده در حال حاضربرای خدمات پزشکی در نظر گرفته شده است، کسانی که در سایر خدمات و رشته هایی مانند فیزیولوژی بالینی، تصویربرداری پزشکی و فیزیک پزشکی کار می کنند نیز می توانند مفید و مناسب باشند.

علاوه بر این، سازمان هایی که در شناخت صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی مشغول به کار هستند، قادر خواهند بود از این استاندارد بین المللی به عنوان پایه ای برای فعالیت های خود استفاده کنند.

اگر یک آزمایشگاه به دنبال اعتباربخشی باشد، باید یک موسسه اعتباربخشی را انتخاب کند که طبق استاندارد ISO / IEC 17011 عمل کند و نیازمندی های خاص آزمایشگاههای پزشکی را در نظر بگیرد.

منبع : سایت ایزو گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی