ISO 20380:2017 استخرهای عمومیReviewed by مدیریت سایت on Apr 21Rating:

استخرهای عمومی ISO 20380:2017

سیستم های دید در کامپیوتر برای تشخیص حوادث غرق در استخرهای شنا – الزامات ایمنی و روش های آزمایش
ایزو 20380: 2017 حداقل الزامات عملیاتی، عملکرد و ایمنی و روش های آزمون برای سیستم های دید در کامپیوتر می باشد که شناسایی و رد یابی حوادث غرق را شرح می دهد.

این ایزو در سیستم‌های مورد استفاده در استخرهای شنا خانگی و حوضه‌های آبگیر و رودخانه با مساحت سطح کم‌تر از 150 متر مربع اعمال نمی‌شود .

منبع سایت ایزو
تهیه و گرد آوری: الهه تقی زاده