ISO 21001Reviewed by مدیریت سایت on May 11Rating:

کیفیت آموزش در سیستم آموزش و پرورش

اطمینان از آموزش فراگیر و عادلانه و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

ایزو، با شناخت اهمیت آموزش کیفی برای همه، ایزو 21001 را که اولین استاندارد سیستم مدیریت در آموزش و پرورش است، منشتر کرده است.

هدف این استاندارد افزایش بهبود فرایندها و کیفیت مؤسسات آموزشی برای رسیدگی به نیازها و انتظارات کسانی است که از خدمات آموزش و پرورش استفاده می کنند.

علاوه بر این، کمیته فنی ISO / TC 232 که استانداردها را توسعه می دهد، الزامات خدمات یادگیری ارائه شده در خارج از سیستم اموزش و پرورش را نیز ارائه می نماید، مانند ISO 29993، که شامل تمام انواع یادگیری مادام العمر شامل آموزش حرفه ای و آموزش در شرکت (یا برون سپاری یا درون سازمانی) می باشد.

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو