ISO 21401 : 2018  Sustainable tourism

ایزو مراکز توریستی

گردشگری یکی از بزرگترین و سریعترین بخش های رشد اقتصادی در جهان است که میلیاردها نفر از مردم هر ساله سفر می کنند و انتظار می رود که تا سال 2030 به میزان3/3 درصد افزایش یابد. مسکن گردشگری یکی از بزرگترین عوامل این صنعت است، به این معنی که تاثیر بالقوه آن بر توسعه پایدار بسیار زیاد است.

راهنمای بین المللی جدید برای کمک و بهبود تاثیر مراکز اقامتی به تازگی منتشر شده است.

گردشگری نه تنها روزانه افزایش می یابد بلکه صنعتی است که باعث ارتقا فهم و صلح بین کشورها و فرهنگ ها می شود و میلیون ها فرصت شغلی را فراهم می کند و از لحاظ ایده آل می تواند به طور مستقیم به بسیاری از اهداف پایدار سازمان ملل متحد کمک کند.

امکانات اقامت در مرکز هر فعالیت گردشگری قرار دارند و بنابراین پتانسیل بالایی برای بهبود تأثیرات آنها بر محیط زیست، تبادل اجتماعی و کمک به اقتصاد محلی دارند. اما با وجود بسیاری از برنامه های گردشگری پایدار در سراسر جهان، که توسط اپراتورهای مسافرتی یا سایر سازمان هایی با منافع تجاری مطرح شده است. تا به حال هیچ استاندارد بین المللی بی طرفی که به محل اقامت اختصاص داده شده باشد ارائه نشده است .

ایزو مراکز توریستی

ISO 21401، گردشگری و خدمات مرتبط – سیستم مدیریت پایداری برای الزامات موسسات اقامتی ،الزامات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی را برای اجرای یک سیستم مدیریت پایداری در اقامتگاه های گردشگری مشخص می کند. این قانون به مسائلی مربوط به حقوق بشر، بهداشت و ایمنی برای کارکنان و مهمانان، حفاظت از محیط زیست، مصرف آب و انرژی، تولید زباله و توسعه اقتصاد محلی می پردازد.

مانوئل اورتو، رئیس کمیته فنی ISO که این استاندارد را ایجاد کرد، گفت که طرح های زیادی در بازار وجود دارد که ارائه دهندگان محل اقامت می توانند از آنها برای کمک به بهبود فعالت های زیست محیطی خود استفاده کنند اما هیچ کدام جنبه های اقتصادی و اجتماعی را به خوبی ادغام نمی کنند و یا از منافع تجاری آزاد هستند.

این استاندارد توافق شده بین المللی که وضوح در یک بازار گیج کننده را فراهم می کند ، برای تمامی مراکز اقامت کاربرد دارد و می تواند به عنوان ابزاری برای بهبود مدیریت پایدار عمل کند. این امر همچنین به تحریک بازار برای پایداری بیشتر در بخش اقامتی و در کل صنعت گردشگری کمک خواهد کرد. ”

ISO 21401با تقویت مدیریت و بهبود شهرت خود، در حال ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان و بهبود روابط با تامین کنندگان، کارکنان و جامعه محلی، از مزایای امکانات مسکن بهره مند خواهد شد.”

ایزو مراکز توریستی

گردشگری یک استاندارد جدید بین المللی دارد که تلاش آن در نظر گرفتن مسئولیت زیست محیطی می باشد.

ایزو 21401، راهنمایی جدید بین المللی برای امکانات اقامت، شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی را مطابق با اجرای یک سیستم مدیریت پایدار در اقامتگاه های گردشگری مشخص می کند. این مسائل مربوط به مسائل اکوتوریسم مانند حفاظت از محیط زیست، مصرف آب و انرژی، تولید زباله، بهداشت و ایمنی برای کارکنان و مهمانان و حقوق بشر است.

گردشگری یکی از بزرگترین و سریع ترین بخش های رشد اقتصادی در جهان است. انتظار می رود که تعداد سالیانه تا سال 2030 سالانه تا 3.3 سال به 3.3 درصد برسد.

مانوئل اورتو، رئیس کمیته فنی ISO که این استاندارد را ایجاد کرد، گفت که طرح های زیادی در بازار وجود دارد که ارائه دهندگان مسکن می توانند از آنها برای کمک به بهبود شیوه های محیط زیست خود استفاده کنند، اما هیچیک از آنها که جنبه های اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر نمی گیرد یا از منافع تجاری آزاد هستند این کمبود باعث شد که امکانات برای شناخت چگونگی دستیابی به اهداف و الزامات پایداری خود دشوار باشد.

ایزو مراکز توریستی

او می گوید: “این استاندارد توافق شده بین المللی وضوح را در یک بازار گیج کننده، در مورد انواع اقامت ها مورد استفاده قرار می دهد و می تواند به عنوان یک ابزار برای بهبود مدیریت پایدار عمل کند.”

او معتقد است که این امر همچنین به تحریک بازار برای پایداری بیشتر در بخش مسکن و صنعت گردشگری و اکوتوریسم کمک خواهد کرد.

 

این سند شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی را برای اجرای یک سیستم مدیریت پایداری در مؤسسات اقامتی در بخش گردشگری مشخص می کند.

این سند مربوط به جنبه هایی است که می تواند توسط موسسات اقامت کنترل می شود و بیش از آن می توانند تاثیر گذار باشند.

این سند برای هر مؤسسه محل سکونت، بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه و محل سکونت آن، قابل خواندن است:

الف) اجرای، حفظ و بهبود شیوه های پایدار در عملیات آنها؛

ب) اطمینان از انطباق با سیاست پایدار تعریف شده آن است.

 

 

روز جهانی گردشگردی: استفاده از استانداردها برای ایمنی بیشتر مشاغل
منتشر شده در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ توسط Clare Naden

ایزو مراکز توریستی

استانداردهای بین المللی ایزو به حمایت از گردشگری کمک کرده و به هدف موضوع امسال( گردشگری و مشاغل: آینده ای بهتر برای همه ) کمک می کند .
یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد از سریع‌ ترین رشد برخوردار است و هم‌چنین یکی از بخش‌های پیشرو در استخدام با داشتن سهم 10 درصدی از مشاغل جهان، گردشگری است.

ایزو مراکز توریستی

به گفته Prahlad Singh Patel، وزیر امور خارجه برای گردشگری و فرهنگ هند ، کشور میزبان روز جهانی جهانگردی امسال ، توسعه گردشگری به طور مستقیم با توسعه جامعه در ارتباط است. همچنین محرک اصلی توسعه پایدار است. بسیاری از استانداردهای ISO به حمایت از توسعه پایدار گردشگری در سراسر جهان و ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر کمک می کند.
Natalia Ortiz de Zárate مدیر کمیته فنی ISO / TC228 ، کمیته فنی و وابسته به صنعت، گفت که ایزو دارای استانداردهای مربوط به بهبود صلاحیت افرادی است که در صنعت گردشگری کار می‌کنند.

ایزو مراکز توریستی

ISO 24802 خدمات غواصی تفریحی – الزامات آموزش مربیان غواصی، و ISO 13970، خدمات غواصی تفریحی – الزامات آموزش راهنماهای غواصی تفریحی به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده‌است که بهترین عملکرد بین‌المللی در آموزش را فراهم می‌کند.

آنها به تضمین سطح بالایی از كیفیت و ایجاد مزایایی برای صنعت غواصی و كل صنعت گردشگری كشور كمك می كنند. مثال دیگر ISO / TR 21102 ، جهانگردی ماجراجویی – رهبران – شایستگی پرسنل ، یک گزارش فنی است که جزئیات آنچه بازار را به عنوان شایستگی های لازم در نظر می گیرد ، شرح می دهد و به کارفرمایان یک معیار بین المللی موافقت شده و کارکنان یک مزیت رقابتی می دهد.

او گفت که توسعه پایدار و ایمنی همچنین گذرنامه‌ها برای موفقیت این صنعت است و از ارائه خدمات جذاب‌تر به گردشگران اطمینان حاصل می‌کند و در نتیجه باعث ایجاد مشاغل بیشتر می‌شود.
در بخش زیر، استانداردهای ایزو را برای بهبود پایداری، ایمنی و حرفه‌ای گری در فعالیت‌های گردشگری پیدا خواهید کرد و باعث ایجاد اعتماد به مسافران و کاهش تاثیر زیست‌محیطی می‌شود.

ایزو مراکز توریستی

ISO 21101 جهانگردی ماجراجویی – سیستم های مدیریت ایمنی – الزامات ، به ارائه دهندگان فعالیت های گردشگری ماجراجو راهی برای ایجاد سیستم مدیریت ایمنی ، اطمینان از تجرب ی عالی شرکت کنندگان دارد.
این اپراتور گردشگری ماجراجویی را قادر می سازد عملکرد ایمنی خود را بهبود ببخشد ، انتظارات مربوط به ایمنی شرکت کنندگان و کارکنان را برآورده سازد و از انطباق با الزامات قانونی قابل اجرا پشتیبانی کند.

ایزو مراکز توریستی

ISO 20611، جهانگردی ماجراجویی – شیوه های مناسب برای پایداری – الزامات و توصیه ها ، بیان می کند که چگونه سازمان های گردشگری ماجراجویی می توانند با پایداری فعالیت کنند و شیوه های بی خطر را برای شرکت کنندگان و جوامع محلی ترویج کنند. به عنوان مثال ، با برنامه ریزی دقیق و ارزیابی ریسک می توان از پایداری محیط زیست حمایت کرد ، مانند استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ، آگاهی از مقررات زباله و مناطقی که دارای اکوسیستم ضعیف هستند.

ایزو مراکز توریستی

ISO 21401 ، جهانگردی و خدمات مرتبط – سیستم مدیریت پایداری برای تأسیسات اقامتی – الزامات مورد نیاز ، به صنعت میهمان نوازی کمک می کند تا تأثیر خود را بر محیط زیست بگذارد ، تبادل اجتماعی را ارتقا دهد و به اقتصادهای محلی کمکهای مثبتی کند.

ایزو مراکز توریستی

علاوه بر این ،ISO 22525 ، جهانگردی و خدمات مرتبط – جهانگردی پزشکی – الزامات خدمات (در حال حاضر در دست توسعه) به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در صنعت گردشگری پزشکی کمک می کند تا سطح کیفیتی را که بیماران انتظار دارند فراهم کنند.
منبع : سایت ایزو
گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو