ISO 21500 :2012 راهنمایی برای مدیریت پروژهReviewed by مدیریت سایت on Apr 21Rating:

ISO 21500 :2012 راهنمایی برای مدیریت پروژه

ISO 21500:2012 به عنوان راهنمایی برای مدیریت پروژه می تواند توسط سازمان های مختلف از جمله سازمان های دولتی – خصوصی یا اجتماعی و هرنوع پروژه ای بدون در نظر گرفتن پیچیدگی – اندازه و طول مدت انجام آن مورد استفاده قرار می گیرد.

ISO 21500:2012 مفاهیم و فرآیندهایی را به شکل دقیق توصیف می کند که برای شکل دادن به اقدام بهینه در مدیریت پروژه مورد توجه هستند.

پروژه ها در بستر برنامه ها و اوراق بهادار پروژه قرار می گیرند، با این حال، ایزو ISO 21500 راهنمایی دقیق در مورد مدیریت برنامه ها و اوراق بهادار پروژه را ارائه نمی دهد. مباحث مربوط به مدیریت عمومی فقط در قالب مدیریت پروژه مورد توجه قرار می گیرند.

این استاندارد بین المللی راهنمایی در مورد مفاهیم و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه می دهد که برای اجرای پروژه ها اهمیت دارد و بر آنها تأثیر می گذارد.

اهداف این استاندارد بین المللی شامل موارد ذیل می باشد:

ü مدیران ارشد و حامیان پروژه برای درک بهتر اصول و عملکرد مدیریت پروژه و کمک به مدیران پروژه، تیم های مدیریت پروژه و تیم پروژه، حمایت و راهنمایی مناسب را ارائه می دهند.

ü مدیران پروژه، تیم‌های مدیریت پروژه و اعضای تیم پروژه، به طوری که آن‌ها مبنایی مشترک برای مقایسه استانداردهای پروژه و اعمال خود با دیگران دارند.

ü توسعه دهندگان استانداردهای ملی یا سازمانی برای استفاده در توسعه استانداردهای مدیریت پروژه، که در سطح اصلی با دیگران سازگارهستند .

منبع : سایت ایزو گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی