ISO 24518: 2015 فعالیت های مربوط به آب آشامیدنی و خدمات فاضلاب – مدیریت بحران آب
منتشر شده در آگوست ۲۰۱۵ توسط Maria Lazarte

 

این استاندارد برای توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت بحران راهنمایی های کلی را در رابطه با آب ارائه می دهد.

ISO 24518:2015 ممکن است برای تمام تاسیسات آب های عمومی یا خصوصی که می‌خواهند آماده شوند، واکنش دهند و از یک بحران خلاص شوند قابل‌اجرا و کاربرد باشد.

هنگامی که شرایط اضطراری باشد ، آب ، اساسی ترین منبع حیاتی برای بقا ما ، ممکن است به خطر بیفتد. برای کمک به تأسیسات آب و بهره‌برداری از آن ایزو به تازگی ISO 24518:2015 را منتشر کرده است.

 

2015 ISO 24518 نیز به این مساله می‌پردازد که در طی یک وضعیت اضطراری چه کار باید کرد و چگونه خدمات خود را دوباره برقرار کند و از وضعیت مطلع شود.

کمبود آب آشامیدنی می‌تواند در شرایط اضطراری به مشکل بزرگی تبدیل شود. به طور مشابه، حذف ایمن و دفع فاضلاب بهداشتی و آب برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های همه‌گیر، آلودگی عمومی مردم و محیط‌زیست و سیل شهری حیاتی است.

 

این استاندارد به آب كمك می كند تا از كمیت و كیفیت كافی تأمین آب ، فاضلاب ، بهره برداری از سیستم های فاضلاب و پاسخ و بازیابی در شرایط اضطراری استفاده کند.

 

 

ISO 24518:2015 اصول یک سیستم مدیریت بحران را با استفاده از رویکرد Plan-Do-Check- Act- برای آماده‌سازی تاسیسات آب به گونه‌ای که آن‌ها می‌توانند:

 با شرایط بحرانی مقابله کنید تا بتوانید از تأمین آب و حذف و تصفیه فاضلاب اطمینان حاصل کنید
 هم‌کاری با همه مقامات مربوطه
 محیط طبیعی و همچنین تأثیر آن بر سلامتی و تندرستی جمعیت را در نظر بگیرید
 برای کاهش یا جلوگیری از هراس
 با مردم ارتباط برقرار کنید

 

 

Jacobo Sack دبیر گروه کاری که این استاندارد را توسعه می‌دهد، می‌گوید: خدمات رفاهی پیشرفته معمولاً بیشتر تجهیزات مورد نیاز را دارند و فرآیندهای اضطراری برای شرایط بحرانی در عملیات‌های روزانه خود ایجاد کرده‌اند (مانند تعمیر لوله‌های شکسته).

در این صورت ، ارزش دارد که با تشکیل تیم مدیریت بحران روی موضوعات سازمانی متمرکز شوید. با این حال, تاسیساتی که از نظر تجهیزات ضعیف و ناچیز هستند نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند و ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری در حدود ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد یا بیشتر از کل بودجه خود داشته باشند.

ISO 24518:2015 توسط مقامات آب و ادارات در سطوح مختلف ، شرکتهای آب و سایر ارگان های مربوط به آبرسانی سازمانهای مدیریت بحران مهندسان آب و مشاوران قابل استفاده است.

 

 

این سازمان توصیه‌هایی برای خدمات آب و نمونه‌های تجربه مقامات ملی مربوطه در مدیریت بحران دارد.
قانون گذاران می‌توانند به استاندارد در هنگام تهیه پیش‌نویس و اتخاذ سیاست ملی برای کاهش ریسک و افزایش تاب آوری در صنعت آب اتکا کنند. این می‌تواند به پیاده‌سازی موثر ابزارهای مدیریت اضطراری کمک کند.

ISO 24518 اولین نوع در این زمینه است. اگرچه اسناد مربوط به ایمنی آب منتشر شده‌اند، هیچ کدام با مدیریت بحران در تاسیسات آب سر و کار ندارند.

 

 

منبع : سایت ایزو
گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی