ISO 7010: 2011 نمادهای گرافیکیReviewed by مدیریت سایت on Apr 21Rating:

ISO 7010: 2011 نمادهای گرافیکی – رنگ ایمنی و علائم ایمنی – علائم ایمنی ثبت شده

علائم ایمنی را برای اهداف پیشگیری از حوادث، حفاظت از حریق، اطلاعات خطرسلامتی و تخلیه اضطراری نشان می دهند.

شکل و رنگ هر علامت ایمنی مطابق با ISO 3864-1 است و طراحی نمادهای گرافیکی مطابق با ISO 3864-3 است.

ISO7010:20111 برای همه مکان هایی که مسائل مربوط به ایمنی مربوط به افراد مورد توجه قرار گرفته است، قابل اجرامی باشد.

با این حال، آن را در مورد سیگنال دهی مورد استفاده برای هدایت راه آهن، جاده، رودخانه، بازرگانی دریایی و ترافیک هوایی و به طور کلی به آن دسته از مقررات که ممکن است با توجه به نقاط خاصی باISO 7010: 2011 و سری 3864 متفاوت باشد ،قابل اجرا نیست.

ISO 7010: 2011 اصالت علامت ایمنی را مشخص می کند که ممکن است برای مقاصد و کاربرد مقیاس پذیر باشد.

رشد مداوم در تجارت بین المللی، سفر و تحرک کار نیاز به یک روش معمول برای انتقال اطلاعات ایمنی دارد.

عدم استاندارد سازی ممکن است منجر به سردرگمی و خطر حوادث شود.

استفاده از علائم ایمنی استاندارد شده جایگزین روش های مناسب کار، دستورالعمل ها و آموزش های جلوگیری از تصادف یا اقدامات نمی شود. آموزش بخش مهمی از هر سیستمی است که اطلاعات ایمنی را فراهم می کند.

علائم ایمنی فقط برای جایی است که برای افراد خطرناک است. آنها ممکن است در نشانه های ایمنی در محل کار و مکان های عمومی، کتابچه های راهنمای ایمنی و اطلاعیه ها، برچسب زدن محصولات و برنامه های فرار و تخلیه به صورت مناسب ظاهر شوند.

این استاندارد بین المللی به منظور حصول اطمینان از این که تنها یک نشانه ایمنی برای هر معنای امنیتی وجود دارد ، توسط همه کمیته های فنی موجود در ایزو مورد استفاده قرار می گیرد ، همچنین در نظر گرفته شده است که این استاندارد بین المللی به طور منظم اصلاح شود تا علائم ایمنی را در نظر بگیرد زیرا آن ها توسط ایزو استاندارد شده اند ، و با اصول طراحی داده شده در ایزو 3864 هم خوانی دارند.

منبع : سایت ایزو گردآوری و ترجمه: الهه تقی زاده بهجتی