محتوای دوره آموزش کنترل کیفیت در کارخانجات مواد غذاییReviewed by مدیریت سایت on Apr 27Rating:

عنوان : دوره آموزش کنترل کیفیت در کارخانجات مواد غذایی

مخاطبان :

مدیران ارشد – مدیران کنترل کیفی – تولید و مسئولین فنی و کارشناسان آزمایشگاه های مواد غذایی – مسئول انبار -دانشجویان مهندسی صنایع غذایی و تمامی افراد علاقه مند

هدف :

آموزش افراد و پرسنل کارخانجات و کارگاه های مواد غذایی با روش های کنترل کیفی مواد اولیه – آزمایشات کنترل کیفی – انجام نمونه برداری مناسب و دقیق –

محتوای دوره :
آشنایی با اصول کنترل کیفیت مواد اولیه
اهمیت کنترل کیفیت مواد اولیه
تعيين و كنترل ویژگی های ماده اولیه مناسب محصول ( ماده غذایی مورد نظر)
کنترل کیفیت مواد اولیه در ایستگاه دریافت ( انجام کنترل های عینی و تجربی )
آزمایشات کلی کنترل کیفیت مواد اولیه و کاربرد آنها
انجام آزمایشات کنترل کیفیت حین تولید
آشنایی با ترسیم نمودار خط تولید و تعیین نقاط بحرانی کنترل
ویژگی روش ها یا آزمون های کنترل کیفیت حین فرآیند و نیازمندی های آن
نمونه هایی از کنترل کیفیت حین فرآیند؛ ابزارها و روش های آزمون مربوطه
کنترل کیفیت محصولات تولید شده نهایی انجام بازرسی ها و آزمون های مربوطه
آموزش نحوه انبارداری و رعایت اصول انبارش
نحوه انجام نمونه برداری مناسب توسط ابزارهای مناسب
تشریح روش های عمومی آزمایشگاهی مواد غذایی (آزمون های شیمیایی و میکروبی و فیزیکی )
برگزاری کارگاه عملی ( آزمایشگاه )
آشنایی با آزمون های شیمیایی از قبیل اندازه گیری رطوبت – روش اندازه گیری خاکستر- چربی – فیبر – قند و وزن مخصوص در مواد غذایی

آزمون های میکروبی
انجام آزمون فینگرتست برای تشخیص حضور باکتری اشریشیا کلی در دستان کارگران
روش های عمومی شمارش میکروارگانیسم ها
شناسایی میکروارگانیسم های شاخص و بیماریزی زا در مواد غذایی
آزمون های فیزیکی
اندازه گیری pH مواد غذایی
اندازه گیری چگالی
بررسی خصوصیات ارگانولپتیک مواد غذایی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی