تغییرات کلیدی ایزو 50001Reviewed by مدیریت سایت on Apr 20Rating:

تغییرات کلیدی ISO 50001:2018

در ویرایش جدید استاندارد ISO 50001: 2018 ساختار سطح بالا (HLS) را که برای همه استانداردهای ISO رایج است، اعمال شده است اکثر تغییرات در ISO 50001: 2018 در ورژن جدید در ساختار استاندارد و به منظور همسان سازی با سایر استانداردها اعمال شده است همچنین برخی از تغییرات در حوزه تخصصی مدیریت انرژی در نظر گرفته شده است.

ISO 50001: 2018 استاندارد بین المللی است. همانطور که همان ساختار سطح بالا (HLS) را به عنوان استانداردهای استاندارد ISO مانند ISO 9001 و ISO 14001 به کار می برد، ادغام با سایر سیستم های مدیریتی آسان تر خواهد بود.

 

 

تغییرات کلیدی در ISO 50001: 2018 در مقایسه با نسخه 2011

اینها برخی از تغییرات را در نظر می گیرند:

1) تغییرات با توجه به پذیرش HLS

بند جدید برای درک سازمان و زمینه آن (4.1)

یک سازمان باید مسائل داخلی و خارجی مربوط به هدف خود را تعیین کند و بر توانایی آن در دستیابی به نتایج منتشره سیستم مدیریت انرژی آن (EnMS) و بهبود عملکرد آن تأثیر بگذارد. این را می توان به عنوان یک درک سطح بالا از عوامل تاثیرگذار، موثر، منفی یا مثبت، عملکرد انرژی و EnMS از سازمان در نظر گرفته شود.

 

بند جدید برای تعیین سیستماتیک نیازها و انتظارات طرفین ذینفع (4.2)
هدف این است که از اطلاعات متنی برای شناسایی طرفین ذینفع مربوط به عملکرد انرژی و EnMS، و نیازها و انتظارات (الزامات) آنها از دیدگاه سطح بالا استفاده کنید.

تشدید تأکید بر تعهد رهبری و مدیریت عالی
بند 5.1 شامل خواسته های جدید برای فعالانه درگیر شدن و نشان دادن رهبری برای اثربخشی سیستم مدیریت انرژی است.

مدیریت ریسک و فرصت :در بند 6.1 نیاز به تعیین و در صورت لزوم اقدام به رسیدگی به هر خطری یا فرصت هایی که ممکن است (مثبت یا منفی) توانایی سیستم مدیریت برای ارائه نتایج مورد نظر خود را در بر دارد.

 

توجه داشته باشید که ملاحظات ریسک و فرصت ها بخشی از تصمیم گیری استراتژیک در سازمان می باشد. با شناسایی خطرات و فرصت ها در هنگام برنامه ریزی EnMS، یک سازمان قادر به پیش بینی سناریوها و عواقب بالقوه است تا اثرات نامطلوب را قبل از اینکه رخ می دهد، مورد توجه قرار دهند.

 

 

صلاحیت (7.2)
نیاز به یک سازمان برای تعیین شایستگی لازم از شخص (های) که انجام کار تحت کنترل آن ها می باشد و بر عملکرد انرژی و EnMS آن تاثیر می گذارد. علاوه بر ارزیابی اثربخشی اقداماتی برای به دست آوردن شایستگی لازم است.

الزامات مورد نیاز برای ارتباطات (7.4)

– اضافه شدن الزام برای ارتباطات خارجی
– این موضوع در رابطه با ساختار ارتباطات، از جمله تعیین اینکه چه زمانی، چگونه، چه کسی باید ارتباط برقرار کند و با چه کسی ارتباط برقرار کند، بیشتر است.

– لازم است که اطلاعات مرتبط با اطلاعات تولید شده در EnMS سازگار باشد.
برنامه ریزی عملیاتی و کنترل (8.1)

 

برخی از افزودنی ها در الزامات ذکر شده عبارتند از:

 

– کنترل تغییرات و بررسی پیامدهای تغییرات ناخواسته (از HLS)

– اطمینان از کنترل استفاده از انرژی های قابل توجه توسط منابع خارجی (SEU) یا فرآیندهای مربوط به SEU ها

– اطلاعات مستند تا حد لازم برای اطمینان از اینکه فرآیندهای انجام شده به صورت برنامه ریزی شده با ساختار استاندارد صورت می پذیرد.

نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد انرژی و EnMS (9.1)

 

الزامات اضافی:

 

– تعیین روش های نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی

– الزامات یکپارچه برای اطلاعات مستند

بررسی مدیریت (9.3)

برخی از ورودی ها و خروجی های اضافی برای بررسی مدیریت انرژی مورد توجه قرار می گیرند

2) تغییراتی که برای مدیریت انرژی خاص است

 

دامنه (4.3)
– واضح است که انواع انرژی در محدوده و مرزهای EnMS نباید انکار شود.

– سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که دارای اختیار برای کنترل کارایی انرژی و مصرف انرژی هستند
بررسی انرژی (6.3)

فرآیند واضح مرتبط با استفاده از انرژی قابل توجه (SEU) برای ایجاد جریان منطقی بیشتر و معیارهای متصل: شناسایی SEU ها برای هر SEU متغیرهای مربوطه، عملکرد فعلی انرژی و شناسایی افرادی که SEU را تحت تاثیر قرار می دهند
شاخص های عملکرد انرژی (6.4)

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو