محتوای دوره مديريت پروژه PMBOK : 2012Reviewed by مدیریت سایت on May 2Rating:

عنوان : مديريت پروژه بر اساس PMBOK : 2012

مخاطبان :

مدیران پروژه‌ها – مدیران و کارشناسان برنامه ریزی وکنترل پروژه و تمام علاقه مندان به حوزه مدیریت و کنترل پروژه

هدف :

آشنایی با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK و تسلط بر تکنیک‌های عملی مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

محتوای دوره :

آشنایی با ساختار استاندارد PMBOK
آشنایی با اصول پایه و بنیادی استاندارد PMBOK
آشنایی با محیط اجرای پروژه ها
آشنایی با نقش و جایگاه مدیر پروژه
آشنایی با مدیریت یکپارچگی پروژه
آشنایی با مدیریت محدوده پروژه
آشنایی با مدیریت زمانبندی پروژه
آشنایی با مدیریت هزینه پروژه
آشنایی با مدیریت کیفیت پروژه
آشنایی با مدیریت منابع پروژه
آشنایی با مدیریت ارتباطات پروژه
آشنایی با مدیریت ریسک پروژه
آشنایی با مدیریت تدارکات پروژه
آشنایی با مدیریت ذینفعان پروژه

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی