محتوای دوره خدمات آموزشی ISO 29990:2010Reviewed by مدیریت سایت on Apr 29Rating:

عنوان : تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی ISO 29990:2010

مخاطبان :

مراکز و اشخاص ارائه کننده خدمات آموزشی – مدیران و کارشناسان آموزش سازمان ها و بخش توسعه منابع انسانی

هدف :

بهبود کیفیت خدمات آموزشی – ارتقا و بهبود کیفیت یادگیری – بهبود روند آموزشی از طریق دوره های آموزشی موثر و کارآمد و اساتید با تجربه
بهبود خدمات آموزشی بوسیله بهبود روند آموزشی اساتید دوره های آموزشی

محتوای دوره :
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات
آشنایی بامفاهیم یادگیری – ارائه دهندگان خدمات یادگیری و یادگیرنده ها
نحوه و چگونگی شناسایی طرح های تجاری یادگیری
تشریح الزامات استاندارد ISO29990
آشنایی با مفهوم نیازسنجی یادگیری
آشنایی با نحوه طرح یزی خدمات یادگیری
آشنایی با پایش خدمات یادگیری
آشنایی با مدیریت ارائه دهندگان خدمات یادگیری
آشنایی با انواع استراتژی های یادگیری
آشنایی با نحوه مدیریت یادگیری
آشنایی با مدیریت منابع انسانی ارائه دهندگان یادگیری
نحوه مدیریت امور مشتریان یادگیری

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی