محتوای دوره سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018Reviewed by مدیریت سایت on Apr 27Rating:

عنوان : سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018

مخاطبان :

مدیران ارشد مدیران تولید – مدیران کنترل کیفی – مسئولین فنی و کارشناسان آزمایشگاه های مواد غذایی – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو – دانشجویان مهندسی صنایع غذایی و تمامی افراد علاقه مند

هدف :

افزایش آگاهی و ارتقای دانش افراد برای استقرار – پیاده سازی – اجرا و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی – افزایش ایمنی و بهداشت مواد غذایی در کارخانه ها و کارگاه های تولید مواد غذایی

محتوای دوره :
اصول و ساختار استانداردها و سازمان ایزو
معرفی چرخه PDCAدر استانداردISO 22000:2018
دامنه کاربرد استاندارد
مروری بر تعاریف و اصطلاحات
مفهوم ایمنی مواد غذایی
مفهوم ریسک
تحلیل محیط های داخل و خارج سازمان
معرفی ذینفعان و نحوه شناسایی الزامات آنها
تشریح الزامات مرتبط با رهبری و مدیریت سازمان
آشنایی با خط مشی و ارائه نمونه خط مشی کیفیت
تدوین نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی
اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک و فرصت ها
شناسایی و ارزیابی ریسک در ISO 22000:2018
اصول تدوین اهداف و برنامه دستیابی به آنها
طرح ریزی تغییرات
منابع انسانی – زیر ساخت ها
عوامل توسعه یافته خارجی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
کنترل فرآیند ها – محصولات و خدمات ارایه شده خارجی
اصول مرتبط با صلاحیت و آگاهی کارکنان
ارتباطات از قبیل داخلی و خارجی در ISO 22000:2018
آشنایی با اطلاعات مدون
اصول کنترل بر اطلاعات مدون
طرح ریزی و کنترل عملیات
برنامه های پیش نیازی(PRP)

آشنایی با سیستم قابلیت ردیابی

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

آشنایی با ۷ اصل HACCP

کنترل عدم انطباق های محصول و فرآیند

آشنایی با فرآیند بازپس گیری

پایش – اندازه گیری – تجزیه و تحلیل و ارزیابی

اصول ممیزی داخلی در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
بازنگری مدیریت
آشنایی با بهبود مستمر در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
آشنایی با اصلاح ، اقدام اصلاحی و عدم انطباق

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی