تغییرات کلیدی ISO 45001Reviewed by مدیریت سایت on Apr 20Rating:

تغییرات کلیدی در ISO 45001

سال هاست که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OH&S 18001  مورد تایید می باشد. این استاندارد در هزاران سازمان در بیش از 130 کشور مورد استفاده قرار گرفته است. 

ایزو 45001 از ساختار HLS ، که تضمین سازگاری بیش تر با سایر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو را تضمین می کند ، استفاده می کند. ایزو 45001 جایگزین OH&S 18001  که حذف خواهد شد ، می شود. یک دوره سه ساله برای ذینفعان مرتبط به منظور انتقال گواهی نامه های OH&S 18001 به توافق رسیده است. 

تصمیم ISO برای توسعه یک استاندارد سیستم مدیریت OH & S استقبال می شود، زیرا بیشترین تأییدیه بین المللی و اتخاذ جهانی استاندارد را افزایش می دهد.علاوه بر این ، ثبات و مشارکت وسیع تر ذینفعان در فرآیند بازبینی را تضمین می کند. 

ISO 45001 استاندارد ساختار سطح بالا (HLS) را که برای همه استانداردهای ایزو معمول است، اعمال می کند. برخی از تغییرات در ISO 45001 در مقابل OHSAS 18001 توسط HLS معمول ایجاد می شود و برخی از آنها به سلامت و ایمنی شغلی مربوط می باشند.

همانطور که ایزو 45001 در حال حاضر منتشر شده است  , OHSAS 18001 پس گرفته خواهد شد . شرکت‌ها باید تا ماه مارس 2021 به استاندارد جدید مهاجرت کنند .

 ایزو 45001 استاندارد بین‌المللی است که سازگاری با استانداردهای دیگر مانند ISO 9001 و 14001 را تضمین می‌کند . پیاده‌سازی و ادغام با یک سیستم مدیریتی آسان‌تر می‌شود و ارزش افزوده برای کاربران را افزایش می دهد. 

اگر شما در حال حاضر از OHSAS 18001 استفاده می کنید، بیشتر الزامات  مربوط به استاندارد ISO 45001 را تشخیص خواهید داد. با این حال، تغییرات کمی از OHSAS 18001 وجود دارد  که باید برای مهاجرت و مطابقت با استاندارد ISO 45001 آماده شوید.

 

تغییرات کلیدی در ایزو 45001:

بند 4-1:زمینه های کسب و کار: مسائل داخلی و خارجی، مقررات جدیدی را برای تعیین سیستماتیک و نظارت بر زمینه کسب و کار  معرفی می کند.

بند4-2: کارکنان و سایر ذینفعان : تمرکز بیش تری برنیازها و انتظارات کارکنان و سایر ذینفعان و مشارکت کارگران را معرفی می کند. این مسئله به طور سیستماتیک عواملی را شناسایی و درک می کند که باید از طریق سیستم مدیریت ، مدیریت شوند. 

مدیریت ریسک و فرصت : که در بند های ، 6-1-1/6-1-4 / 6-1-2-3توصیف شده ، شرکت ها برای تعیین ، رسیدگی و در صورت لزوم اقدام به حذف خطرات نسبت  به هرگونه ریسک یا فرصت هایی که ممکن است (مثبت یا منفی) باشند نمایند. و موجب افزایش توانایی سیستم مدیریتی برای نتیجه مورد نظر از جمله بهبود سلامت و ایمنی در محل کار را اتخاذ نمایند.  

بند 5-1:تعهد رهبری و مدیریت :این بند تاکید بیشتری بر مدیریت ارشد دارد تا به طور فعال درگیر شود و پاسخگوی اثربخشی سیستم مدیریتی باشد .

اهداف و عملکرد : تمرکز زدایی بر اهداف به عنوان محرک‌های بهبود (بند 6-2-1 , 6-2-2) و ارزیابی عملکرد (بند9-1-1) .

الزامات گسترش یافته مربوط به: 

بند 5-4:مشاوره و مشارکت کارکنان 

بند 7-4:ارتباطات: بیشتر در رابطه با  ارتباطات، از جمله تعیین این که چه زمانی و چگونه ارتباط برقرارکنند. تدارکات، از جمله 

بند 8-1-4: تدارکات، از جمله فرآیندهای برون سپاری و پیمانکاران 

 

     ترجمه: الهه تقی زاده بهجتی

 

 

صدور گواهینامه ایزو

آکادمی آموزشی

دانستی های ایزو