محتوای دوره مدیریت جهانگردیReviewed by مدیریت سایت on May 18Rating:

عنوان : مدیریت جهانگردی

مخاطبان :

تمامی تور لیدرها – کارمندان آژانس های مسافرتی – دانشجویان رشته های جهانگردی و گردشگری و تمامی افراد علاقه مند

هدف :

ارتقای دانش و مهارت افراد  در حیطه مدیریت جهانگردی

محتوای دوره :

آشنایی با انواع جهانگردی

آشنایی با سازمان های بین المللی از جمله : سازمان جهانی جهانگردی – شورای جهانی سفر و جهانگردی و سازمان بین المللی هواپیمای کشوری

آشنایی با قوانین مرتبط با جهانگردی

آشنایی با عناصر جهانگردی از جمله اقامتگاه – حمل و نقل – رستوران – جاذبه ها

آشنایی با خصوصیات مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی

آشنایی با اصول مدیریت جهانگردی

آشنایی با محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری

آشنایی با بررسی تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی

آشنایی با بررسی رفتار مصرف کننده در جهانگردی

آشنایی با جغرافیای جهانگردی عمومی

آشنایی با گردشگری پایدار

آشنایی با نقش و اهمیت صنعت گردشگری در تولید و اشتغال شرکت ها

آشنایی با سرمایه گذاری در بخش جهانگردی

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA

درون سازمانی