استانداردهای گروه درمان و پزشکیReviewed by مدیریت سایت on Apr 24Rating:

ISO 13485:2016

تجهیزات پزشکی – سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات اهداف نظارتی

ISO 14971: 2007

تجهیزات پزشکی – کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی

ISO 15223-1:2016 

دستگاه های پزشکی – نمادهای استفاده شده با برچسب دستگاه های پزشکی، برچسب گذاری و اطلاعات ارائه می شود. قسمت 1: الزامات عمومی

ISO 16142-2:2017

وسایل پزشکی – اصول اساسی شناخته شده ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی – قسمت 2: اصول کلی عمومی و اصول ضروری خاص برای تمام دستگاه های پزشکی تشخیصی ( IVD ) و راهنمایی در انتخاب استانداردها

ISO 16142-2:2016 

وسایل پزشکی – اصول اساسی شناخته شده ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی – قسمت۱: اصول کلی عمومی و اصول ضروری خاص برای تمام دستگاه های پزشکی غیر تشخیصی ( IVD ) و راهنمایی در انتخاب استانداردها