محتوای دوره روش های نوین ایجاد انگیزه در کارکنانReviewed by مدیریت سایت on May 2Rating:

عنوان : روش های نوین ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان

مخاطبان :

مدیران ارشد سازمان ها – مدیران منابع انسانی

هدف :

آشنایی مدیران با روش های برانگیختن کارکنان در جهت ایجاد شادابی و کنترل زمینه های بروز نارضایتی

محتوای دوره :
آشنایی با تعریف انگیزش در سازمان
آشنایی با نقش مدیران در ایجاد انگیزه
آشنایی با شخصیت افراد و کارکنان در سازمان
آشنایی با روحیات افراد در سازمان
آشنایی با روش های ایجاد انگیزش در کارکنان
آشنایی با انواع انگیزش ها از جمله درونی و بیرونی
آشنایی با ارتباط انگیزش با اهداف سازمانی
آشنایی با وظایف و اختیار در سازمان
آشنایی با روش های ارتقای بهداشت روانی و روحیه به کارکنان
آشنایی با چگونگی درک متقابل مدیریت با کارکنان
آشنایی با چگونگی ایجاد رضایت شغلی در کارکنان
آشنایی با نحوه شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آن ها
آشنایی با ارزیابی انگیزه کارکنان

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی