محتوای دوره بازرسی خطوط لوله انتقال مواد نفتی (API 1104 )Reviewed by مدیریت سایت on May 5Rating:

عنوان : بازرسی خطوط لوله انتقال مواد نفتی (API 1104 )

مخاطبان :

مهندسان و بازرسان صنعت نفت – مهندسان مکانیک و دانشجویان رشته های مهندسی های مکانیک – شیمی – مواد و متالوژی

هدف :

افزایش دانش و آگاهی با بازرسی خطوط لوله و معرفی عیوب داخل لوله

محتوای دوره :
آشنایی با مبانی استاندارد API 1104
آشنایی با مسیر خطوط لوله
آشنایی با حمل و نقل و انبار کردن
آشنایی با فرآیند جوشکاری
آشنایی با عبور از تقاطع ها و موانع
آشنایی با نحوه نصب شیرآلات و اتصالات
آشنایی با روش آزمايش خطوط لوله انتقال
آشنایی با مدارک فنی مرتبط با خطوط انتقال
آشنایی با روش های حفرکانال
آشنایی با عایق کاری
آشنایی بالوله گذاری
آشنایی با خاک ریزی
آشنایی با سیستم حفاظت از زنگ در لوله
آشنایی با روش و نحوه اتصالات و راه اندازی خطوط لوله انتقال

 

محل برگزاری :

آکادمی QCB ITALIA
درون سازمانی